• Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33. Du kan spare inntil 25.000 kroner hvert år, og maks 300.000 kroner. Det tar minst 12 år å spare opp maksbeløpet, og det vil si at du senest må starte sparingen det året du fyller 22 år.