• Når du fyller 34 år kan du ikke lenger sette inn penger på din BSU-konto, men du trenger likevel ikke å avslutte den. For å få skattelette på det du har spart det siste året, må pengene stå på konto til over nyttår.

    I tillegg beholder du din gode BSU- rente til og med det året du fyller 35 år. Det kan derfor være lurt å la pengene stå og godgjøre seg om du ikke behøver dem for å investere i ny bolig. Beholder du BSU etter fylte 35 år, halveres renten.

    Du kan beholde din BSU-konto så lenge du vil, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

    Se våre tips for sparing for deg over 34 år her