Hvor mye er skattefradraget på BSU og hvordan får jeg det?

Skattefradraget på BSU er 10 % av det du sparer per år. Det vil si inntil 2750 kroner. Pengene må være på kontoen innen 31. desember, og stå over årsskiftet. Banken melder inn beløpet du har spart til Skatteetaten, som regner ut skattefradraget basert på inntekten din.

Skattefradraget er forbeholdt de som ikke eier bolig. Det vi si, eier du en bolig (helt eller delvis) per 31. desember får du ikke skattefradraget for dette året. 

For å få fullt utbytte av BSU-fradraget, må du tjene over 81.000 kroner. Først da betaler du nok skatt til at du får fradrag for det maksimale BSU-innskuddet på 27.500 kroner. 

Se også:
BSU-regler