Spare til pensjon

Vil du ha god økonomi som pensjonist, blir du nødt til å spare selv. Jo før du kommer i gang, jo bedre.

Enklere enn du tror

Å spare til pensjon er enklere enn du tror. Hos oss kan du velge mellom to ulike spareformer: IPS og Pensjonskonto.

Har du mulighet til å låse sparepengene frem til pensjonsalder, anbefaler vi IPS. Da får du en skattefordel i form av utsatt skatt på 22 % av beløpet du sparer. Pensjonskonto har ikke den samme skattefordelen, men gir større fleksibilitet. Det betyr at du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst.

IPS eller Pensjonskonto - hva er forskjellen?

IPS

 • Du kan tidligst starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år
 • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år
 • Skattefordel på 22 % av sparebeløpet i form av utsatt skatt
 • Du kan spare maks 40.000 kroner i året
 • Du betaler ikke formuesskatt
 • Hele utbetalingen (spart beløp + avkastning) beskattes som alminnelig inntekt

Les mer om IPS

Pensjonskonto

 • Ingen bindingstid, du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst
 • Du kan spare så mye du vil 
 • Saldo inngår i formuesgrunnlaget, men du får en verdsettelsesrabatt på 25 % av aksjeandelen  
 • Ved utbetaling beskattes renteavkastning som renter og aksjeavkastning som aksjer
 • Du får et årlig skjermingsfradrag slik at deler av avkastningen ved uttak blir skattefri

Les mer om Pensjonskonto

Sjekk hva du får i pensjon

Lurer du på hva du får i pensjon når du blir 67 år? Hos oss kan du se informasjon om alle pensjonsavtalene dine, det du får fra staten, fra jobbene dine og det du sparer selv. 

Pensjonssparing graf

Slik er pensjonen bygd opp, kort forklart

Video placeholder image

Fra Folketrygden (NAV)

Video placeholder image

Fra arbeidsgiver (tjenestepensjon)

Video placeholder image

Egen sparing (privat)

Hva er avtalefestet pensjon (AFP)?

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjon for deg som ønsker å gå av med pensjon helt eller delvis før 67 år, men tidligst fra du er 62 år. AFP er en pensjonsavtale for ansatte i bedrifter som har tariffavtale med AFP-tillegg. 
Les mer på afp.no

Video placeholder image

Samle pensjonen din på ett sted 

Pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold. Samler du pensjonskapitalbevisene på ett sted, får du bedre oversikt og lavere gebyrer.

Starte pensjonsutbetaling?

Skal du gå av med pensjon eller ønsker å ta ut pensjon mens du fortsatt er i jobb? Her kan du lese mer om utbetaling av pensjon og starte utbetalingen. 

Privat tilleggssparing med fordel

Sparer din arbeidsgiver til pensjon hos oss? Da får du prisfordel på privat sparing i pensjonskonto og pensjonssparing med skattefordel (IPS). Fordelen gjelder også om du har et Pensjonskapitalbevis eller Pensjonsbevis hos oss. 


Medlem i et LO-forbund? 

Som medlem av et LO-forbund får du gode betingelser for dine pensjonskapitalbevis. Ved å samle avtalene dine unngår du i tillegg unødvendige årlige gebyrer, samtidig som du får enklere oversikt og bedre kontroll over din fremtidige pensjon.

LO logo

Som LO-medlem betaler du årlig et avtalegebyr på 0,5 % av G (gjeldende G = 99.858 kr). Har du godkjent at vi sender deg avtaledokumenter digitalt er avtalegebyret på 0,4 %. Gebyret reduseres forholdsmessig når saldo er under 10 000 kr.Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no