Fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt sikrer du at noen du stoler på tar vare på dine interesser, og hjelper den dagen du ikke lenger er i stand til det selv. 

Tjenesten leveres av Advokatfirmaet Legalis AS.

Fremtidsfullmakt - juridisk hjelp

Hva er en fremtidsfullmakt?

Med en fremtidsfullmakt gir du én eller flere personer mulighet til å ivareta dine interesser den dagen du ikke lenger er i stand til det selv.

Demens, sinnslidelse, eller alvorlig sykdom kan være tilstander som gjør at du trenger denne hjelpen.

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål. I en fremtidsfullmakt omtales den som gis fullmakt for en fullmektig. Du som gir fullmakt kalles fullmaktsgiver. 

Les veileder for Fremtidsfullmakt før du starter (pdf).

Har du allerede opprettet en kontrakt hos Legalis? 
Finn din kontrakt her.


Fremtidsfullmakt

1499 kroner
 • Fremtidsfullmakten er en standard kontrakt, som omfatter de fleste forhold som er aktuelle.
 • En advokat fra Advokatfirmaet Legalis AS ser over og kvalitetssikrer fremtidsfullmakten.
 • Fremtidsfullmakten må skrives ut og signeres av deg og to vitner sammen, da det ikke er mulighet til å signere digitalt. 
 • Ønsker du å tilpasse innhold og trenger mer hjelp fra advokat, tilbyr Legalis en redusert timespris på kr 1990,-.

Tjenesten leveres sammen med Advokatfirmaet Legalis AS. Du overføres til Legalis sine sider der du velger og fyller ut kontrakt. Denne vil bli kvalitetssikret av Advokatfirmaet Legalis AS før du betaler.

Slik kommer du i gang

ikon chat i hvit sirkel

Vurder ditt behov og ønsker

For å få en god fremtidsfullmakt er det viktig å gjøre seg opp en mening om hva du vil skal inngå i fullmakten. 

mobil-bankid

Sett i gang

Fyll ut kontrakten sammen, slik at dere vet hva avtalen inneholder og betyr. Les teksten nøye og vurder om dette er i tråd med dine ønsker.

Etter at du har startet utfylling av kontrakten på Legalis sine sider, kan du logge inn, lagre, og komme tilbake senere for å fullføre.

blyant_ikon

Signer kontrakten

Etter at den er kvalitetssikret av advokat, må dere skrive ut og signere kontrakten sammen.

En fremtidsfullmakt krever to vitner, som er til stede når signeringen skjer. 

hjerte_ikon

Oppbevaring

Oppbevar signert fremtidsfullmakt på et sikkert sted etter avtale med den som gis fullmakt i dokumentet. Da vet han eller hun hvor fremtidsfullmakten er når den skal tas i bruk.Spørsmål om fremtidsfullmakt

For å opprette en fremtidsfullmakt må du ha fylt 18 år, og du må ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten før du har blitt så syk at du ikke lenger er i stand til å ta egne avgjørelser. Så lenge du er frisk kan du også trekke tilbake en opprettet framtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt.

Den du gir fullmakten til må ha fylt 18 år og kan ikke selv ha verge. 

Eksempler på de du kan gi fullmakt til:

 • ektefelle
 • samboer 
 • barn
 • søsken
 • barnebarn
 • venn eller en annen person du foretrekker.

Du som fullmaktsgiver står fritt til å velge, men det er viktig å velge noen du har særlig tillit til. Fullmakten kan gis til en eller flere personer.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland krever at Statsforvalteren i fylket stadfester fullmakten før fullmektigen får tilgang til fullmaktsgiverens konto, kontoer eller eventuelt andre banktjenester. Det samme krever tinglysingsmyndigheten (Kartverket) før fullmektigen kan disponere eiendom på vegne av fullmaktsgiveren.

Banken vil deretter gjøre fullmektig til disponent av fullmaktsgivers konto, slik at fullmektig får tilgang til konto i egen nettbank og mobilbank (fullmektig må være, eller bli kunde i samme bank som fullmaktsgiver).

Fullmektig kan ikke overta eller bruke fullmaktsgivers BankID, da BankID er personlig og skal kun brukes av eier.

Fullmakten trer i kraft når en legeerklæring bekrefter at du som fullmaktsgiver er i en tilstand som gjør at du ikke lenger kan ivareta egne interesser.

Det er en helhetlig vurdering av din helsetilstand, og dine behov for hjelp innenfor de områdene fullmakten omfatter, som avgjør det. Altså kan fremtidsfullmakten tre i kraft selv om du er i stand til å håndtere visse dagligdagse ting. 

Den som er fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om din helsetilstand for å dokumentere at du er ute av stand til å ivareta egne interesser. For å unngå mistanke om interessekonflikt bør ikke fullmektig ha personlig tilknytning til legen som utsteder denne legeerklæringen.

Når legeerklæringen foreligger skal fullmektigen umiddelbart gi deg og din ektefelle eller samboer en skriftlig beskjed om fullmaktens gyldighet og om dens innhold. Har du ikke ektefelle eller samboer, skal andre nære slektninger av deg få beskjed. Når dette er gjort skal fullmektigen be om Statsforvalterens stadfestelse av fremtidsfullmakten, jf. vergemålsloven § 84. 

SpareBank 1 Ringerike Hadeland krever at Statsforvalteren i fylket godkjenner fullmakten før fullmektigen får tilgang til fullmaktsgiverens konto, kontoer eller eventuelt andre banktjenester. Det samme krever tinglysingsmyndigheten (Kartverket) før fullmektigen kan disponere eiendom på vegne av fullmaktsgiveren.

Her kan du lese mer om stadfesting

– Ta praten om fremtidsfullmakt før det er for sent!

Når en forelder blir syk og ikke lenger er frisk nok til å ivareta sine egne interesser, er det mye som skal ordnes. Det er ikke alltid like enkelt om du mangler fremtidsfullmakt.


Flere temaer for juridisk hjelp:

Samboerkontrakt
Alle samboere trenger en samboerkontrakt.
Testament og arv
Bestem hvem du gir bort deler av arven din til.

Juridiske problemstillinger?

I tillegg til hjelp med fremtidsfullmakten kan du få hjelp med andre juridiske problemstillinger. Som kunde får du redusert timepris hos Advokatfirmaet Legalis AS. Timepris: kr 1990,-

Ring oss

Telefon Legalis

21 41 67 80

Skriv til oss

E-post Legalis

sparebank1@legalis.no

Skriv til oss

Avtal møte med Legalis

Møtebooking

ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
Faglig tyngde og personlig oppfølging.

Legalis skal sørge for at hele Norge har tilgang til en god advokat. Legalis er opptatt av at det skal være enkelt å komme i kontakt med advokat, og skal levere god juridisk kvalitet til en fornuftig pris.  

Det er 40 advokater i Legalis som tilbyr advokatbistand innenfor alle spørsmål
som privatpersoner kommer borti i løpet av livet.

Les mer på legalis.no


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }