Hvordan bytter jeg fra Fiken til SpareBank 1 Regnskap?

Har du ført regnskapet ditt i Fiken, og ønsker å bytte til SpareBank 1 Regnskap? Null stress.

Finn en dato du ønsker å bytte på. Er bedriften mva-registrert, anbefaler vi at du velger byttedato etter endt mva-termin. Hvis du bytter etter 1. termin, som er januar og februar, skal inntekter og kostnader til og med 28. februar føres i Fiken, mens de etter denne datoen føres i SpareBank 1 Regnskap. Hvis bedriften ikke er mva-registrert, kan du bytte når som helst. Det er likevel en fordel å bytte etter slutten av en måned. 

I en kort overgangsperiode bruker du både Fiken og SpareBank 1 Regnskap. Du avslutter i Fiken frem til byttedato, samtidig som du fra og med denne datoen sender fakturaer til kunder og bokfører kostnader i SpareBank 1 Regnskap. Når du har bokført alle transaksjoner for 1. termin i Fiken, avstemt bankkontoene, og sendt inn mva-meldingen, legger du utgående saldobalanse fra Fiken som inngående saldobalanse i SpareBank 1 Regnskap.

I den korte overgangsperioden bør du legge inn kunder, leverandører, produkter og ansatte i SpareBank 1 Regnskap. Du kan enten legge det inn manuelt eller importere data fra Fiken.


Hente ut data fra Fiken

For å hente ut informasjonen du trenger fra Fiken, trykker du på Foretak og deretter på Eksport av regnskap.

eksport-fiken


Last så ned filen under Komplett eksport, slik at du får med deg alt du trenger.


I mappen som lastes ned finner du et Excel-dokument med flere sider. Har du ført regnskap i flere år i Fiken, får du ett Excel-dokument for hvert år. Det er kun det aller siste året du trenger for å legge inn data i SpareBank 1 Regnskap. Riktig år finner du ved å se på slutten av filnavnet. 

Har du medium pakke eller stor pakke i SpareBank 1 Regnskap, kan du bruke importsentralen til å importere kunder, leverandører og produkter. 

Husk at selv om du bare skal overføre data for det siste året fra Fiken til SpareBank 1 Regnskap, må du ta vare på regnskapet for flere år. Sjekk Altinn for informasjon om hvor lenge du må oppbevare regnskapsmateriale.
 

Saldobalanse

Når du er ferdig med perioden i Fiken, må du legge inn saldobalansen i SpareBank 1 Regnskap. Saldobalansen finner du i en egen fane i Excel-dokumentet du har lastet ned fra Fiken. I SpareBank 1 Regnskap går du så til Innstillinger og Regnskap.


Nederst på siden du kommer til, ligger inngående balanse. Trykk på Registrer inngående balanse


Du får da spørsmål om selskapet er nystiftet uten tidligere transaksjoner. Her velger du alternativet som sier at selskapet tidligere har ført regnskap i et annet system, som gir deg muligheten til å legge inn inngående balanse manuelt.


Kunder og leverandører

For å importere kunder og leverandører fra Fiken til SpareBank 1 Regnskap, starter du med å hente ut en eksport fra Fiken, se beskrivelse ovenfor. Oversikten over kunder og leverandører finner du i fanen Kontakter i Excel-dokumentet du laster ned. Både kunder og leverandører ligger i samme fane, for å importere disse må du skille dem hver for seg. 

Det er omtrent like mye jobb å importere 5 kunder og leverandører som det er å importere 500. Hvis du har få kunder og leverandører, kan det hende det er like enkelt å opprette nye kunder og nye leverandører manuelt i SpareBank 1 Regnskap i stedet for å importere dem. Har du mange kunder eller leverandører kan du derimot spare mye tid på en import.

Velger du å importere, kan du laste ned en importmal fra importsentralen i SpareBank 1 Regnskap. Importsentralen finner du under Innstillinger og Verktøy


Last ned mal for kunder og leverandører. 


Når du har åpnet importmalen kan du sette de to filene ved siden av hverandre, og kopiere kolonnene fra eksportfilen fra Fiken over til importmalen for SpareBank 1 Regnskap. I importmalen må du minimum kopiere inn navn på kundene du skal importere, men det er en fordel å kopiere så mange felt over som mulig. Du trenger ikke å flytte over kundenummer da vi anbefaler at du benytter standardnumrene for SpareBank Regnskap i stedet.

Et tips til deg som ikke bruker Excel så mye: For å markere hele kolonnen kan du trykke øverst på kolonnen du skal kopiere, holde inne Ctrl og Shift, og samtidig trykke Pil ned en gang. Pass på at du får med deg hele kolonnen da markeringen vil stoppe opp på første tomme celle. Trykk en gang til på pilen for å gå videre ned om markeringen stoppet for tidlig.

Kopier det som er markert ved å trykke på Ctrl og C, og hopp deretter over til importmalen fra SpareBank 1 Regnslap og velg øverste tomme celle i riktig kolonne. Her kan du trykke Ctrl og V for å lime inn.

Til slutt trenger du bare å fylle ut kundenummer. Standard nummerserie for kunder går fra 100.000 til 199.999 i SpareBank 1 Regnskap, og vi anbefaler å begynne med 100.000 eller neste ledige om du allerede har opprettet kunder i systemet fra før. Fyll ut for de tre første radene, og marker disse. Dobbelttrykk deretter nederst i høyre hjørne på markeringen for å få Excel til å fylle ut resten for deg.

For leverandører er standard nummerserie 200.000 til 299.999 i SpareBank 1 Regnskap.

Når du har fått på plass all informasjon i importmalen fra SpareBank 1 Regnskap, laster du fila opp i importsentralen der det står Importer under henholdsvis Kunde og Leverandør. 

Produkter

I Excel-dokumentet fra Fiken har du en fane som heter Produkter. Last ned importmalen for produkter fra SpareBank 1 Regnskap og kopier produktene fra Fiken-dokumentet inn i denne. Se beskrivelse ovenfor, det er samme fremgangmåte som for kunder og lverandører. Til slutt lagrer du filen, og laster den opp i importsentralen i SpareBank 1 Regnskap, der det står Importer under Produkt

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }