Hvordan bruker jeg purrefunksjonen?

Purrefunksjonen består av fem mulige steg ved innkreving av en forfalt faktura. Dersom du ikke har satt opp automatisk utsendelse av purring og inkassovarsel må du gjøre dette manuelt fra Salg og Purring i menyen. Du må også sette opp purreinnstillinger før du skal sende ut purring og inkassovarsel. 

Klar for innkreving

Her finner du alle forfalte fakturaer som er klare til å purres eller sendes som inkassovarsel. Bruk filtreringen hvor det står Alle for å filtrere på Første purring, Inkassovarsel eller Send til inkasso

1. Sett hake ved de fakturaene du ønsker å sende til neste steg i innkrevningen og trykk på Opprett og send valgte. Hvis du vil sende alle fakturaene som er klar til innkreving klikker du på den blå nedtrekksmenyen og velger Opprett og send alle. Innkrevingen følger stegene i purreinnstillingene

regnskapsprogram-purring-flyt-1

2. Du kan også klikke på de tre prikkene bak den aktuelle fakturaen og enten velge Opprette og send eller Aktiver purrestopp. Velger du Aktiver purrestopp vil fakturaen legge seg i Faktura med purrestopp


Aktive purringer

Her finner du en oversikt over alle aktive purringer til kunder inkludert forfallsdato, restsum, e-posten purringen er sendt til og eventuelle gebyrer. Kun purringer som ikke er betalt eller markert som fullført vises her. Bruk filtreringen hvor det står Alle for å filtrere på statusene Sendt og Ikke sendt

1. Sett hake ved aktuelle purringer og velg Send valgte purringer.

2. Du kan også trykke på de tre prikkene bak en spesifikk purring og velge mellom Rediger, Forhåndsvis, Slett, eller Sett til fullført. Velger du Rediger vil du kunne endre e-posten purringen sendes til og legge inn renter manuelt. Velger du Sett til fullført vil den legge seg i Fullførte purringer.


Aktive inkassosaker

Her finner du alle fakturaer som er sendt til inkasso. Merk at for å sende faktura til inkasso må du ha en aktiv integrasjon mot et inkassoselskap. Dersom du ikke har det vil fakturaen bli liggende i flyten uten å sendes til inkasso når du prøver å sende den til inkasso. 


Fakturaer med purrestopp

Her finner du en oversikt over forfalte fakturaer med purrestopp. Hvis du likevel ønsker å sende purring på en faktura som ligger her må du trykke på de tre prikkene bak den aktuelle fakturaen og velge Deaktiver purrestopp


Fullførte purringer

Her finner du en liste over alle purringer som er fullført. Klikk på linjen til den aktuelle purringen for å se informasjon om fakturabeløp, gebyr, renter, restsum og når purringen ble fullført. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }