Likviditetslån med statsgaranti

Har koronakrisen gått hardt utover økonomien til bedriften din? Nå kan små og mellomstore bedrifter igjen søke likviditetslån for å komme seg gjennom den vanskelige tiden.

Ordningen avvikles

Den statlige garantiordningen avvikles nå. Skal bedriften ha likviditetslån må beslutning fra banken være på plass senest 30. juni. For at vi skal rekke denne fristen er søknadsløypa fjernet. Dersom bedriften likevel kan ha behov for likviditetslån ber vi deg så snart som mulig ta kontakt med bedriftens rådgiver som vil vurdere om det lar seg gjøre å få likviditetslån innen fristen. 

illusstrasjon hus med solcelle låve traktor bm østlandet

Slik fungerer likviditetslån

Blå sirkel med 1-tall.

Som et vanlig lån

Likviditetslån fungerer som et vanlig lån. Forskjellen er at Staten garanterer for 90 prosent av beløpet, og at bedriften dermed får en lavere rente enn om vi skulle ha gitt et slikt lån uten garanti.

Blå sirkel med 2-tall.

Betingelser for lånet

Lånet kan ikke være større enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, eller mer enn 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Det er det høyeste beløpet av de to som begrenser størrelsen på lånet. Maks lånebeløp kan uansett ikke bli høyere enn 50 millioner kroner.

Sirkel med 3-tall.

Avdragsfritt fra start

Likviditetslån kan ha inntil 36 måneders avdragsfrihet. Maksimal nedbetalingstid er 6 år.

Hvem kan få likviditetslån?

Låneordningen er forbeholdt eksisterende kunder. I tillegg stiller staten en rekke forutsetninger for at en bedrift skal kunne få likviditetslån med statsgaranti. De viktigste ser du nedenfor:

  • Små og mellomstore bedrifter som får akutt pengemangel på grunn av koronaviruset.
  • Bedriften din må være lønnsom under normale forhold. I søknaden må du kunne vise til at minst halvparten av aksjekapitalen/bokført egenkapital var opprettholdt ved utgangen av 2019.
  • Lånet gis ikke til bedrifter som hadde økonomiske problemer per 31. desember 2019.

Spørsmål og svar om likviditetslån

Lånet kan bare brukes til å dekke faste kostnader og nødvendige investeringer for å holde hjulene i gang under koronakrisen. Lånet kan også brukes til normal betjening av gjeld du allerede har, men ikke til ekstra nedbetaling av denne gjelden. Det kan komme justeringer fra myndighetene som gir flere føringer for hva lånet kan benyttes til.

Det kan gis avdragsfrihet på inntil 36 måneder. Maks nedbetalingstid er 6 år.

Når du sender inn søknaden, må du legge ved: 

  • Godkjent regnskap for 2019 og 2020, og foreløpig regnskap for 2021. Legg ved det du har hvis bedriften ikke har regnskap for alle disse årene. 

Har din bedrift fått likviditetslån?

Kontakt bedriftens rådgiver i banken ved eventuelle spørsmål om lånet.  

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }