Hva er debet og kredit?

Alle hendelser i regnskapet skal bokføres på to ulike hovedbokskontoer, slik at summen av dem blir null. Debet og kredit er begreper som brukes for å beskrive om du har bokført et positivt eller negativt beløp på den aktuelle kontoen.

Illustrasjon av mann som forklarer forskjellen på debet og kredit

Illustrasjon av bokføring til debet og kredit

Alle registreringer bokføres både til debet og til kredit

Når du skal registrere en hendelse eller et bilag i regnskapet ditt skal det alltid føres mot minst to ulike hovedbokskontoer: 

 1. En konto på debetsiden
 2. En konto på kreditsiden

Det du fører på debetsiden vil bli et positivt beløp, mens det du fører på kreditsiden vil bli et negativt beløp. Da blir summen av alle posteringer i regnskapet null, og regnskapet vil balansere. Dette er prinsippet for dobbel bokføring. Prinsippet om dobbel bokføring er en standard for hvordan du fører regnskap som brukes over hele verden. Meningen med dobbel bokføring er å vise hvor penger kommer fra, og hva de blir brukt til. 

Regnskapsprogrammet hjelper deg

Prinsippet for dobbel bokføring er det som brukes i alle regnskapsprogrammer. Programmet lar deg derfor ikke bokføre et bilag som ikke balanserer. Dette er praktisk for å unngå at regnskapet blir feil.


Forkjellen på debet og kredit

Debet og kredit er regnskapstekniske uttrykk som har motsatt betydning, men hva er egentlig forskjellen på dem? Hvordan påvirker debetføringer og kreditføringer resultatet og balansen?

Debet (+)

 • Debet er pluss-siden av regnskapet ditt, ofte kalt venstresiden fordi man fra gammelt av satte de positive beløpene til venstre i en oppstilling av hovedboken. 
 • Kostnader og eiendeler føres på debetsiden.
 • I balansen forteller debetsiden hva bedriften eier (eiendeler).
 • I resultatet viser debetsiden kostnadene i regnskapet.

Kredit (-)

 • Kredit er minus-siden, ofte kalt høyresiden fordi man fra gammelt av satte de negative beløpene til høyre i en oppstilling av hovedboken.
 • Inntekter og penger du har lånt føres på kreditsiden.
 • I balansen forteller kreditsiden hvordan det du eier er finansiert (gjeld og egenkapital). 
 • I resultatet viser kreditsiden inntektene i regnskapet.
Illustrasjon til hvordan du bruker debet og kredit

Hvordan bruker du debet og kredit?

En postering i regnskapet består av en debetpost og en kreditpost som representerer ulike sider av en transaksjon. Man kaller ofte dette for debitere og kreditere, som betyr å øke positivt på debetsiden og tilsvarende øke negativt på kreditsiden.

Et eksempel på postering er når en bedrift med kasse selger varer, så økes saldoen på kontantbeholdningen ved å debitere, mens salgsinntektene økes ved å kreditere. 

La oss si bedriften selger varer for 1000 kroner til en kunde. Vi ser bort fra merverdiavgift i eksemplet. Bedriften vil da gjøre denne posteringen i regnskapet:

 • Debitering av 1000 kroner på grunn av penger i kassa fra salget.
 • Kreditering av 1000 kroner fordi salgsinntektene har økt.

På denne måten kan bedriften holde oversikt over alle økonomiske transaksjoner og sørge for at regnskapet er korrekt og i balanse.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }