Forsikring for deg som er ung

Er du ung og skal flytte hjemmefra er det noen forsikringer du trenger, men også noen du ikke har behov for helt enda. 

Dame ved pult.

Forsikringene du bør ha som ung

Når du er ung er det nærmest umulig å skulle forestille seg en fremtid som ufør. Dette er tiden hvor du legger grunnmuren for voksenlivet, og du legger til rette for et langt og yrkesaktivt liv. Men hvis noe skjer som gjør at du ikke kommer deg ut i jobb, sikrer uføreforsikringen deg en fast inntekt og en tryggere økonomi.

Du kan velge mellom to uføreforsikringer. Med uførepensjon mottar du månedlige utbetalinger, mens en uførekapital betales ut som en engangssum.

Er dette noe å bruke penger på når jeg er ung og frisk?
Det er nettopp nå risikoen for å bli ufør er på sitt laveste og det påvirker prisen positivt.

Vil ikke staten dekke meg via uføretrygden?
Jo, gjennom NAV er du dekket for tap av inntekt ved uførhet, men de dekker ikke hele inntekten du hadde da du jobbet. Maksimal uføretrygd fra NAV er 66 % av 6 G, hvilket tilsvarer ca. 400 000 kroner i året. Det vi si at jo høyere inntekt du har før du blir ufør, jo høyere blir også inntektstapet.
 

En alvorlig sykdom, som kreft eller hjerneslag, kan snu hele livet på hodet. Og ofte blir det også satt litt på vent. Da er det fint å slippe bekymringer rundt økonomi, og kun fokusere på å bli frisk igjen.

En kritisk sykdomsforsikring gir deg en skattefri engangsutbetaling, og du kan selv bestemme hva du vil bruke pengene til. Som student baserer ofte inntekten seg på deltidsarbeid og ekstravakter. Hvis du skulle få en kritisk sykdom, som gjør at du ikke kan jobbe, kan en slik utbetaling dekke økonomiske tap og gi pusterom til å fullføre studier over et lengre tid uten å måtte ta maksimalt studielån.

Her ser du hvilke sykdommer som gjelder i forsikringen

 

Når du flytter hjemmefra trenger du en innboforsikring som kan erstatte tingene dine, dersom noe skulle bli ødelagt eller stjålet. Summen blir fort ganske høy når du legger sammen verdiene på alt du har i en leilighet, hybel eller kollektiv. Det være seg alt fra møbler og klær til skoleutstyr og PC-en din.

Men med innbo- og reise for unge, er du også dekket når du er utenfor hjemmet. Reiseforsikringen gjelder fra du går ut døren, og dekker tyveri av tingene dine. Så den gjelder like mye til og fra skolen og ute på byen som på ferie. I tillegg til at tingene dine er forsikret, er du også forsikret mot skader og sykdom når du er ute og reiser.

Innboforsikringen dekker også:

  • Rettshjelp (eksempel: hvis du skulle komme i en rettslig tvist med utleier)
  • Uhellsforsikring (eksempel: hvis du er uheldig å mister mobilen i bakken på joggetur)
  • Ansvar: (eksempel: hvis du kjører på noe/noen med sykkel og får erstatningsansvar)
  • ID-tyveri
     

Kjøpt deg egen bolig?

Enten du har kjøpt deg leilighet eller hus bør du ha en innboforsikring

Har foreldrene dine stilt som kausjonister så bør du også vurdere en livsforsikring som dekker kausjonssummen om du dør.

Forsikringen du kan vurdere

Verdisakforsikring

Har du ting som er veldig dyrt lønner det seg å forsikre akkurat disse tingene. Har du en helt vanlig sykkel, som de fleste kanskje har, går denne inn i Innbo- og reiseforsikringen din. Men har du en dyr sykkel, over 30 000 kroner, burde du ha en egen sykkelforsikring for å få erstattet den dersom den skulle bli frastjålet.

En verdisakforsikring er også noe du burde vurdere dersom du for eksempel har ekstra dyrt datautstyr, bunad, smykker eller andre kostbare ting.

Dame ved pult.

Forsikringene du kanskje ikke trenger

Du har sikkert opplevd det selv: Du kjøper deg en ny ting hvor de i butikken ønsker å selge deg en forsikring for den samme tingen (ofte kalt "idiotforsikring eller trygghetsavtale"). Når du har reise- og innboforsikring er tingene dine også dekket ved uhell enten du er hjemme eller på reise. En verdisakforsikring dekker dyrere gjenstander du måtte ha.

Derfor trenger du ikke nødvendigvis å kjøpe en egen «tv-forsikring» for eksempel.

Hør med foreldrene dine om du har barneforsikring og hva den dekker. I mange tilfeller er uførepensjon og uførekapital inkludert i barneforsikringen, som hos oss er gyldig frem til du er 26 år. Når du er over 26 år får du mulighet til å videreføre uførepensjon og uførekapital til voksendekninger, uten å levere ny helseerklæring. Dette er en fordel dersom du kjøper egen uførepensjon eller uførekapital, siden i de fleste tilfeller ikke vil være noen unntak som ikke dekkes, siden helseerklæringen har vært med siden du var ung og frisk. 

Har du flyttet hjemmefra, men fortsatt har bostedsadresse hjemme hos mor og/eller far, da kan det være du fortsatt er dekket av deres reiseforsikring. Sjekk med foreldrene dine om du allerede er forsikret.

Obs! Husk at du, eller en av de du bor med, fortsatt trenger innboforsikring. Bor du sammen med andre holder det at dere har én innboforsikring.

Har dere egen bil?

Hvis dere har bil er dere også pålagt å ha bilforsikring. Ansvarsforsikring er et lovpålagt minimum. I tillegg kan dere utvide bilforsikringen avhengig av hvor gammel bilen er og hvordan dere bruker den. Førstegangskjøpere av bil velger ofte en rimelig bil for å få billigere bilforsikring og bygge opp bonus.

Hva lurer andre på?

Forsikringer tilpasset livssituasjonen

Se hvilke forsikringer som kan passe i andre livssituasjoner.

Etablert

Fått samboer? Kjøpt egen bolig?

Familie

Fått barn?

Eldre

Har barna flytta ut?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }