Hva er kontantoppgjør?

Kontantoppgjør er når forsikringsselskapet erstatter en skade eller en ubenyttet tjeneste med penger på konto. Denne summen er ment for å dekke kostnadene forbundet med skaden eller hendelsen, for eksempel for reparasjon av eiendom, medisinske regninger eller andre relevante utgifter.

I noen tilfeller kan du få en skade du ønsker å fikse selv. Fikser du hele eller deler av jobben selv, kan du få kontantoppgjør for egeninnsatsen. Vanligvis utbetales det kontantoppgjør på grunnlag av dokumenterte arbeidstimer eller basert på tidsestimat i skadetaksten. Timesprisen er gjerne den samme (eller en prosentandel av) timesprisen forsikringsselskapet selv vil få fra sine samarbeidspartnere (verksteder, snekkerbedrifter etc.). 

Vi har satt opp et par eksempler på hendelser hvor det kan utbetales kontantoppgjør:

  • Du bulker bilen din og har krav på leiebil i perioden bilen din står på verksted, men ønsker ikke å benytte leiebilen. Det finnes også tilfeller der du kan få kontantoppgjør om du ønsker å reparere bilen din selv etter en skade.
  • Ved totalskadet bil.
  • Ved tyveri fra bilen.
  • Huset ditt får en vannlekkasje og gulvet må byttes, men du vil gjerne legge parkett selv. Du kan få utbetalt erstatning for egeninnsatsen, enten du gjør hele eller deler av jobben.
  • Det har vært flom og du har fått vann i kjelleren, og ønsker å bidra med skadebegrensning, vask, rydding eller lignende. Du kan da få erstattet antall timer, begrenset til normal utbedringstid/utførelsestid.

Se vilkårene dine for detaljer og summer, under «erstatningsregler», «kontantoppgjør» eller «erstatningsberegning». Husk at forsikringsselskapet først må avgjøre om forsikringsoppgjøret skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon eller gjenoppføring, før du setter i gang med jobben.
 

Har du fått en skade?