Legalfullmakt

Med legalfullmakt kan du representere et familiemedlem som ikke kan ta vare økonomien sin og dagligdagse økonomiske gjøremål på grunn av demens eller annen skade/sykdom.

Mann sitter og ser på pc'n og tenker

Hva er en legal fullmakt?

En legalfullmakt er en fullmakt som gir deg rett til å hjelpe et nært familiemedlem med dagligdagse økonomiske gjøremål i en begrenset tid dersom vedkommende ikke er i stand til dette selv.


Kom i gang med legalfullmakt

 • Fullmakten kan kun brukes av familiemedlemmer eller andre nærstående når den som skal hjelpes ikke er i stand til å ivareta egen økonomi som følge av demens eller alvorlig svekket helbred.
 •  Samtlige familiemedlemmer med høyere prioritet, har skriftlig frasagt seg retten til å representere familiemedlemmet.

Spørsmål om Legalfullmakt

Legalfullmakt kan brukes i en midlertidig situasjon, feks. når din mor blir akutt syk som gjør at hun ikke lenger er i stand til å utføre de dagligdagse økonomiske gjøremålene selv.

Dersom det allerede er opprettet verge, eller det som skal utføres allerede er dekket av en fremtidsfullmakt, vil disse reguleringene gå foran og legalfullmakt skal ikke benyttes.

Som nærmeste familiemedlem følger din rett til å representere familiemedlemmet direkte av vergemålsloven. Det kreves ikke at det foreligger noen fullmakt fra familiemedlemmet som skal representeres. Det stilles heller ikke krav til skriftlig samtykke fra Fylkesmannen eller at du formelt er oppnevnt som verge.

Som nærmeste familiemedlem regnes følgende personer som har fylt 18 år, og som ikke er under vergemål:

 • ektefelle eller samboer
 • barn
 • barnebarn
 • foreldre

En nærstående har bare representasjonsrett dersom familiemedlemmer med høyere prioritet, skriftlig har frasagt seg retten til å representere familiemedlemmet.


Nærstående med legalfullmakt har lov til å:

 • Utføre praktiske og dagligdagse økonomiske gjøremål som gjelder familiemedlemmets (personen man hjelper) bolig og daglige underhold. Det kan være betaling av regninger, innkjøp til daglig forbruk, betale skatter, å gi vanlige gaver av mindre størrelse ved bursdager, jul og liknende. 
 • Sørge for nødvendige oppsigelser av betalingsoppdrag som ikke lenger er aktuelle 
 • Betale skatter og avgifter og forpliktelser som følger av gyldige låneavtaler som familiemedlemmet selv har inngått. Den nærstående kan ikke ta opp nye lån, selge huset, investere i eller selge verdipapirer,  gi store gaver eller dele ut forskudd på arv på familiemedlemmets vegne.

SpareBank 1 Sørøst-Norge kan ikke gi familiemedlemmet disposisjonsrett eller nettbanktilgang på den sykes konto. Den pårørende må kontakte banken personlig for å få utført disposisjonene, og vilkårene for representasjonsrett etter loven må være til stede. Ved personlig oppmøte må disponenten legitimere seg med gyldig legitimasjon.

 

Om du som nærstående opptrer utenfor din fullmakt, vil du kunne komme i ansvar. jf. avtaleloven § 25.

Banken utfører nødvendig belastning av konto etter oppdrag fra familiemedlemmet innenfor de rammer som loven oppstiller.

Banken trenger følgende dokumentasjon fra nærstående:

 • Vigselsattest, fødselsattest eller annen dokumentasjon, i original eller bekreftet rett kopi, som viser at du er nærstående, f.eks ektefelle eller sønn.
 • Samtykke og legitimasjon fra de som eventuelt anses som mer nærstående enn deg.
 • Legeerklæring i original eller bekreftet rett kopi som viser at f.eks. din mor har diagnosen demens eller annen skade/sykdom og ikke kan ta vare på økonomien sin.
 • Bekreftelse fra Statsforvalteren at det ikke ikke er oppnevnt Vergemål eller Fremtidsfullmakt.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }