Sparer du i fond til barnet ditt?

Nå endres måten du betaler for fondssparing på.

Endringen betyr i de fleste tilfeller at det blir billigere å spare i fond hos oss. For at endringene skal være gjeldende, må ny kundeavtale aksepteres.

Sparer du i fond til ditt barn i barnets navn, krever dette egen aksept av ny kundeavtale. Hvis du ikke har eneansvar, må begge foreldrene gi sin aksept.

farogdatter-blasirkel.svg
Hva er de nye endringene?

Endring i prismodellen betyr at du nå vil betale et lavere årlig forvaltningshonorar til den som forvalter fondet, og et formidlingshonorar direkte til oss. Totalt sett blir de fleste fond billigere.

Les mer om endringene her