Kundeklager

Vi vil at du skal være fornøyd med å være kunde hos oss. Hvis du ikke er fornøyd setter vi pris på at du tar kontakt.


 

Slik går du frem for å klage på bank og forsikringstjenester