Selskapsinformasjon

Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 SR-Bank ASA
Besøksadresse SpareBank 1 SR-Bank ASA
Christen Tranes Gate 35
4007 Stavanger
Postadresse SpareBank 1 SR-Bank ASA
Postboks 250
4068 Stavanger
E-postadresse post@sr-bank.no
Telefonnummer 915 02002 (fra utlandet: +47 915 02002)
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 937895321
Tillatelse SpareBank 1 SR-Bank ASA har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90