Prisliste

Prisliste for privatkunder i SpareBank 1 SR-Bank

KONTO

 • Alltid - med bankkort uten / med legitimasjon
  Ny pris fra 01.03.2017: Bankkort uten legitimasjon 300,-

  275,- / 300,-

  Alltid 18-33 - med bankkort uten* / med legitimasjon

  0,- / 300,-

  Alltid Pluss

  720,-

  Alltid 0-18

  0,-

  LOfavør Brukskonto - med bankkort uten / med legitimasjon
  Ny pris fra 01.03.2017: Bankkort uten legitimasjon 300,-

  275,- / 300,-

  Lofavør Brukskonto 18-34 - med bankkort uten* / med legitimasjon

  0,- / 300,-

  * første kort gratis

  Innskuddsrenter

  Alltid, Alltid 18-33, Alltid 0-18, LOfavør Brukskonto, Brukskonto

  0,05%

  Alltid Pluss

  0,20%

  Seniorkonto (stengt for nysalg)

  0,05%

 • De fleste priser/gebyrer kapitaliseres månedlig i SpareBank 1 SR-Bank

BETALING

 • Årspris

  Visa med legitimasjon*

  300,-

  Visa uten legitimasjon* / **
  Ny pris fra 01.03.2017: 300,-

  275,-

  Visa Electron med legitimasjon*

  300,-

  Visa Electron uten legitimasjon
  Ny pris fra 01.03.2017: 300,-

  275,-

  Bankkort for barn under 13 år

  0,-

  Bankkort for ungdom (Visa Electron)

  0,-

  * Alle kort er gratis i Alltid Pluss (maks 2 kort)
  ** Gratis for kunder med Alltid 18-33 og LOFavør Brukskonto 18-34

  Kontantuttak og varekjøp

  Uttak i SpareBank 1 minibank, man-fre 08.00-16.00*/**

  0,-

  Uttak i SpareBank 1 minibank, man-fre 16.00-08.00 og hele lørdag og søndag */ ** 
  Ny pris fra 01.03.2017: 0,-

  5,-

  Uttak i andre minibanker i Norge **
  Ny pris fra 01.03.2017: 10,-

  7,-

  Visa varekjøp i hele verden*

  3,-

  Bank Axept varekjøp i Norge*/**

  3,-

  Bank Axess varekjøp*

  3,-

  Kurspåslag ved transaksjoner i utenlandsk valuta
  Ny pris fra 01.03.2017: 2,00 %

  1,75%

  Visa kontantuttak i utenlandske minibanker***
  Ny pris fra 01.03.2017: 40,-

  35,-

  Visa kontantuttak over skranke i utlandet***

  35,-

  * Gratis på alle Alltid og LOFavør Brukskontoer
  ** Kostnadsfritt med Senior konto (stengt for nysalg)

  ***  Gratis for Alltid 0-18, Alltid 18-33, Alltid Pluss og LOfavør 18-34

  Øvrig bruk

  Erstatte ødelagt/mistet kort*

  150,-

  Bestilling av eget motiv på Visa / Visa Electron bankkort **

  150,-

  Rebestilling av pin-kode til kort (via posten)

  20,-

  Opphenting av pin-kode i nettbank 1. gang

  0,-

  Opphenting av pin-kode i nettbank fra 2. gang

  20,-

  Erstatningskort ved tap av kort på reise

  1.350,-

  Nødkontanter ved tap av kort på reise***

  850,-

  Sperring av kort ved gjentatt misbruk av tjenesten

  100,-

  * Gratis Bankkort for barn
  ** Gratis med eget motiv ved første gangs
  bestilling av kort tilknyttet alle Alltid- og LO kontoer. Gjelder ikke for bankkort for barn
  *** Gratis for Alltid Pluss

 • Årspris

  0,-

  Årspris tilleggskort ektefelle/samboer

  0,-

  Varekjøp innland/utland

  0,-

  Etableringsgebyr

  0,-

  Tilbakebetaling

  Fakturagebyr - Faktura i posten/kun avtalegiro uten eFaktura

  35,-

  Fakturagebyr - eFaktura/eFaktura kombinert med avtalegiro

  0,-

  Rentefri periode for varekjøp, uttak i minibank og overførsel til konto

  Inntil 45 dager

  Nominell rente

  21,62 % p.a.

  Effektiv rente*

  24,64 % p.a.

  Purregebyr

  67,-

  Kopi av faktura

  20,-

  Innfrielse av kredittkortgjeld i annen bank

  Rente beregnes fra første dag.

  * Priseksempel:
  15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp blir 16 506,11 kroner.

  Øvrig bruk

  Overføring fra kredittkort til konto

  1% av beløpet som overføres, minimum 25,-

  Kontantuttak i minibank innland/utland

  35,- + 1% av uttak

  Kontantuttak over skranke

  75,- + 1% av uttak

  Erstatningskort/nødkontanter ved tap av kort på reise

  0,-

  Valutapåslag ved utenlandsbruk

  1,75%

  Kredittramme - inntil 100.000 kroner

  Gratis tilgang til transaksjoner/historikk i NettBanken

 • Årspris

  0,-

  Erstatningskort

  0,-

  Kostnader ved bruk av kortet

  Gebyr på varekjøp

  0,-

  Kontantuttak i minibank

  35,- + 1 % av uttak

  Kontantuttak over skranke*

  75,- + 1 % av uttak

  * Bruk av kredittkort på Postkontor og Post i Butikk regnes som kontantuttak over skranke.

  Betaling

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall.Nedbetaling: 2,5 % av benyttet kreditt, minimum kr 250.

  Betalingsforsikring

  Gratis i 3 mnd. Fra 4. mnd belastes premie på 0,6 % av saldo. 

  Rente

  Nominell rente

  18,30 % p.a.

  Effektiv rente**

  19,92 % p.a.

  ** Basert på et eksempel på 15.000 kroner nedbetalt over 12 mnd.Kredittkostnad er på 1.281 kroner. Samlet kredittbeløp er på 16.281 kroner.

  Valutapåslag

  1,75 %

  Overtrekksgebyr *** 

  125,-

  Purregebyr

  Iht. statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0,-

  Gebyr ved papirfaktura

  45,-

  Kopi av faktura

  20,-

  Innfrielse av annet kredittkort: Rente beregnes fra første dagOverføring fra kredittkort til konto: kr 35 + 1 % av overført beløp.

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

 • Nettbank/mobilbank/telefonbank

  Etableringspris NettBank/nettbank på mobil/telefonbank med BankID

  0,-

  Engangskode på mobil

  0,-

  Kodebrikke*

  100,-

  Overføring mellom egne konti

  0,-

  Kvittering (Oblat)

  20,-

  Konto, transaksjon og engasjementopplysninger

  0,-

  Spørring på forfallsregister

  0,-

  Stoppe en betaling på forfall

  0,-

  Igangsette en stoppet betaling**

  3,-

  Utsendelse av melding og "ikke utført oppdrag" pga. manglende dekning på konto

  0,-

  Opphenting av bilag/dokumenter/kontoutskrifter (gjelder kun nettbank)

  0,-

  Bestille kontoutskrift per post/faks (gjelder kun telefonbank)

  10,-

  SMS-varsling eFaktura

  3,-

  SMS-varsling***

  3,-

  * Gratis i Alltid Pluss
  ** Gratis på alle Alltid- og LOfavør brukskontoer, samt regningskonto.
  *** SMS-varsling er gratis i Alltid Pluss og Alltid 0-18

  SMS-Bank

  Etablering

  0,-

  Pris pr. melding***

  3,-

  Overførsel mellom egne konti

  0,-

  *** Gratis med  Alltid 0-18 år

 • AvtaleGiro

  Pris pr oppdrag*

  3,-

  Nettgiro / Telegiro / Mobilgiro

  Nettgiro / telegiro / mobilgiro med KID*

  3,-

  Nettgiro / telegiro / mobilgiro uten KID*

  3,-

  * Gratis på alle Alltid- og LOfavør brukskontoer, samt regningskonto og Seniorkonto.

  BrevGiro

  BrevGiro per giro **

  12,-

  Brevgiro per giro for Seniorkonto (stengt for nysalg)

  7,-

  Kvitteringsoblat

  20,-

  Kvitteringsliste
  Ny pris fra 01.03.2017: 20,-

  15,-

  Avvisning på grunn av feil/mangler og manglende dekning av innsendt brevgiro
  Ny pris fra 01.03.2017: 112,-

  108,-

  ** + porto. Portofritt dersom levert bankens postkasse 

  Giro i kasse

  Giro betalt kontant/giro betalt av ikke kunder

  150,-

  Giro belastet konto
  Ny pris fra 01.03.2017: 75,-

  60,-

  Tillegg for Giro uten betalingsmottakers kontonr

  50,-

  Straksbetaling

  Betaling under 5.000,-

  10,-

  Betaling over 5.000,-

  75,-

 • Fast overførsel og betaling lagt opp selvbetjent*

  10,-

  Fast overførsel og betaling til konto i SR-Bank lagt opp av rådgiver

  25,-

  Fast overførsel og betaling til annen bank lagt opp av rådgiver**
  Ny pris fra 01.03.2017: 25,-

  35,-

  Manuell behandling og betaling av fast giro på vegne av kunde. Pris for giro kommer i tillegg.

  75,-

   

  * Gratis i alle Alltid kontoer, Lofavør kontoer, regningskonto og Seniorkonto
  ** Gratis fra Seniorkonto

 • Innbetalinger fra utlandet

  Innbetalinger innbetalt i SEK under SEK 500.000

  20,- (for kreditoppgaven)

  Innbetalinger innbetalt i EUR under EUR 50.000

  20,- (for kreditoppgaven)

  Overførsler fra utlandet ellers

  100,-

  Utbetalinger

  Betaling via nettbank til EU/EØS i EUR

  35,-

  Betaling via nettbank utenom EU/EØS i øvrig valuta

  35,-

  Betaling i NOK til i hele verden

  150,-

  Betaling hvor avsender dekker omkostninger i  Norge og utlandet(OUR)

  300,-

  Betaling overførsler via skranke/kontor

  400,-

   Betaling faste oppdrag

  400,-

  Tilleggspriser

  Hastebetaling

  400,-

  Manuell korrigering av oppdrag (pga. manglende/feil i Iban / Swift / kontonummer / dekning)

  65,-

  Kansellering av ikke utførte oppdrag

  100,-

  Endringer/kansellering av sendte oppdrag

  400,- + evt. kursomkostninger og andre omkostninger i utlandet

  Etterlysning av sendte oppdrag

  400,- + evt. omkostninger i utlandet

  Stemplet kvittering på mail/fax

  100,-

  Alle omkostninger betalt av avsender: prisene varierer avhengig av bank og land. Ytterligere informasjon kan fåes hos Utenlandsk Betalingsformidling.

 • Kjøp av valuta i minibank - kunder i SpareBank 1 SR-Bank

  0,-

  Kjøp av valuta i minibank - kunder i andre banker

  75,-

  Kjøp av valuta i kasse - kunder med Alltid 0-18 og Alltid Pluss

  0,-

  Kjøp/salg i kasse for kunder (inntil 4 valutasorter)

  100,-

  Kjøp/salg i kasse for ikke-kunder*

  200,-

 • Avslutning av konto/overføring til annen bank

  75,- pr. konto

  Uttak/innskudd i kasse fra/til egen eller disponert konto

  0,-

  Uttak fra konto i annen bank (ekskl. SpareBank1 banker)

  300,-

  Innskudd til egen / nær families konto i SpareBank1-bank 

  0,-

  Manuell kontoutskrift, siste transaksjoner

  30,-

  Manuell lønnsoverførsel, per transaksjon 

  25,-

  Tillegg per liste

  60,-

  Telefonoverførsel, kunde ringer kundesenteret eller rådgiver

  100,-

  Behandlingsgebyr
  Ny pris fra 01.03.2017: 300,-

  0,-

  Heving

  Heving av utbetalingsansvisning til konto

  0,-

  Heving av utbetalingsansvisning kontant

  150,-

  Heving av utbetalingsanvisning kontant for ikke-kunde

  300,-

  Heving av sjekk trukket på annen bank

  150,-

  Heving av sjekk trukket på annen bank av ikke-kunder

  300,-

  Heving av valutasjekk trukket på norsk bank

  350,-

 • SpareBank1 kunder / sparebøsser

  0,-

  Ikke kunder (ekskl. SpareBank1)

  2% av beløp,
  minimum 100,-

  Myntruller, automat og kasse, egne kunder

  5,-

  Myntruller, automat og kasse, ikke kunder

  12,-

   Nattsafe og dagsafe - se priser bedrift

 • Gavesjekk/remisse uten omslag
  Ny pris fra 01.03.2017: 75,-

  60,-

  Gavesjekk/remisse med omslag

  75,-

  Heving av bankremisse, ikke kunder (ekskl. Sparebank 1)

  300,-

  Innløsning av bankremisse utgått på dato

  100,-

 • Opprettelse av depositumskonto på kontor (egne kunder)

  1000,-

  Opprettelse av depositumskonto i nettbanken (egne kunder)

  500,-

  Innskuddsrente

  0,05 %

 • Kontoutskrift i minibanken

  0,-

  Ekspedisjonsgebyr i kasse lørdager og søndager

  35,-

  Kopibestillinger

  Bilag/utskrift

  125,-

  Kontoutkrifter eldre enn 10 år

  Pris etter avtale.

  Priser for overtrekk

  Overtrekksrente p.a. (gjelder alle konti)

  19%

  Gebyr ved 1. gangs purring

  67,-

  Gebyr ved 2. gangs purring

  67,-

LÅN

 • Innenfor 85 % av kjøpesum/omsetningsverdi og konvertibelt til SpareBank 1 Boligkreditt A/S eller SR-Boligkreditt (gjelder lån tatt opp etter 1. april 2016)

  fra 2,15 % (nom.)

  2.26 % (eff.)

 • Innenfor 85 % av kjøpesum/omsetningsverdi og konvertibelt til SpareBank 1 Boligkreditt A/S eller SR-Boligkreditt

  fra 2,35 % (nom.)

  2,46 % (eff.)

  LOFavør Boliglån UNG

  fra 2,15 % (nom.)

  2,25 % (eff.)

 • Inntil 75 % av kjøpesum/omsetningsverdi og konvertibelt til SpareBank 1 Boligkreditt A/S, eller SR-Boligkreditt A/S.

  Over 2 mill.

  fra 2,65 % (nom.)

  2,77 % (eff.)

  Inntil 2 mill.

  fra 2,85 % (nom.)

  2,97 % (eff.)

  * Effektiv rente beregnet etter 2.000.000,- over 25 år

  (Etableringsomk. kr. 1900 - Deportomk. kr. 1000,-)

 • Boliglån inntil 85 % av kjøpesum/omsetningsverdi og konvertibelt til SpareBank 1 Boligkreditt A/S, eller SR-Boligkreditt A/S. Forutsetning: Ingen purringer eller betalingsanmerkninger siste år*

  fra 2,85 % (nom.)

  2,97 % (eff.)

  * Effektiv rente beregnet etter 2.000.000.- over 25 år

  (Etableringsomk. kr. 1900 - Depotomk. kr. 1000,-)

 • Inntil 60 % av kjøpesum/omsetningsverdi og konvertibelt til SpareBank 1 Boligkreditt A/S, eller SR-Boligkreditt A/S*

  Over 2 mill.

  fra 2,70 % (nom.)

  2,84 % (eff.)

  Under 2 mill.

  fra 2,90 % (nom.)

  3,04 % (eff.)

  * Effektiv rente beregnet etter kr 2.000.000,- over 25 år

  (Etableringsomk. kr. 1900,- Depotomk. kr. 1000,-)

 • Nom. rente med bindingstid 10 år *

  fra 3,20 % (eff. 3,33 %)

  Nom. rente med bindingstid 5 år*

  fra 2,80 % (eff. 2,92 %)

  Nom. rente med bindingstid 3 år*

  fra 2,55 % (eff. 2,66 %)

  *Effektiv rente beregnet etter 2.000.000,- over 25 år

  (Etableringsomk. kr. 1.900 - Depotomk. kr. 1.000,-)

 • Byggelån

  fra 6,05 % (nom.)

   

  Provisjonsats pr. kvartal

  fra 0,25 %

 • Hyttelån

  fra 2,95 %

 • Billån

  Nom. rente bilpantlån innenfor 65% av kjøpesummen

  3,95 % (nom.)

  Nom. rente bilpantlån innenfor 65-80% av kjøpesummen

  Fra 4,70 % (nom.)

  Nom. rente bilpantlån innenfor 100% av kjøpesummen

  Fra 5,25 % (nom.)

  Kaskofritt billån (lån fra 40.000 til 100.000).
  Her kreves ikke kaskoforsikring på bilen.

  Fra 13,75% (nom.)

  Grønt billån

  Grønt billån innenfor 65 % av kjøpesummen

  Fra 3,85% (nom.)

  Grønt billån innenfor 65-80 % av kjøpesummen

  Fra 4,55 % (nom.)

  Grønt billån innenfor 80-100 % av kjøpesummen

  Fra 5,25 % (nom.)

  Billån ung 18-34 år

  Full kasko innenfor 65-80% av kjøpesum

  Fra 3,85 % (nom.)

  Full kasko innenfor 100 % av kjøpesum

  Fra 5,25 % (nom.)

  Delkasko innenfor 65-80% av kjøpesum (lån 30.000 - 100.000)

  Fra 4,35% (nom.)

  Delkasko innenfor 100% av kjøpesum (lån 30.000 - 100.000)

  Fra 4,95% (nom.)

  Caravan

  Campingvogn uregistrert innenfor 65% av kjøpesum

  Fra 4,35% (nom.)

  Husvogn innenfor 65 - 80% av kjøpesum

  Fra 8,70% (nom.)

  Husvogn innenfor 65% av kjøpesum

  Fra 7,75% (nom.)

  Båtlån

  Båt over 7 m med pant i Skipsregister innenfor 65% av kjøpesum

  Fra 4,95 % (nom.)

  Båt over 7 m med pant i Skipsregister innenfor 65-80% av kjøpesum

  Fra 5,95% (nom.)

  Båt under 7 m innenfor 65% av kjøpesum

  Fra 8,70% (nom.)

  Andre betingelser og gebyrer

  Terminomkostninger pr. termin

  Fra 70,-*

  Etableringspris for lån

  Fra 2.900,-*

  Etableringspris Kaskofritt billån

  Fra 3.733,-*

  Tinglysning bil

  1.473,-

  Tinglysing båt

  2.129,-

  Avdragsfrihet, betalingsutsettelse

  750,-

  *LO og BATE har medlemsfordeler og lavere priser.

 • Depotomkostninger ved sikkerhetstillelse

  fra 1.000,-

  Omkostninger pr. termin

  70,-

  Omkostninger pr. termin Flexilån

   90,-

  Etableringspris for lån

  fra 1.900,-

  Etablering for boliglån for unge

  fra 1.900,-

  Betalingsutsettelse, overhopp av månedlig terminbeløp, andre endringer lån.

  750,-

  Endringer på fastrentelån

  1000,-

  Finansieringsbekreftelse

  0,-

SPARING

 • Uansett beløp

  1, 20 %

   

 • inntil 36 år*

  3,20 %

  LOfavør BSU (forbeholdt LO medlemmer)*

  3,45 %

  BSU over 36 år

  0,65 %

  *Kunder beholder sin gode BSU rente til og med det året de fyller 36 år. Dersom BSU beholdes etter dette, reduseres renten til høyeste rente på ordinær Sparekonto.

 • Innskudd 0 - 100.000

  0,30 %

  Innskudd 100.000 - 500.000

  0,45 %

  Innskudd 500.000 - *

  0,65 %

  LOfavør Sparekonto uten uttaksbegrensninger (forbeholdt LO medlemmer)*

  0,65 %

  *For beløp over 15 millioner kroner, kontakt banken.

 • Innskudd over 100.000 (for perioden 25.01 - 25.02).

  1,10%

 • 6 måneder*

  1,60 % nominell**

  12 måneder*

  1,70 % nominell**

  18 måneder*

  1,60 % nominell**

  24 måneder*

  1,50 % nominell**

  Administrasjonsgebyr

  0,-

  Minstebeløp 50.000,- 

  *Prisene gjelder personkunder inntil 15 millioner kroner. For innskudd over 15 millioner kroner, eller ved ønske om andre bindingstider, kontakt banken. Bedriftskunder kan tegne fastrenteinnskudd inntil 8 millioner kroner, med rente 0,25% under prisene som oppgis her.
  **Pris på fastrenteinnskudd kan endres på kort varsel.

  For alle avtaler inngått fra og med 3. september 2016, vil det bli beregnet 4% uttaksgebyr ved brudd på avtalen. Avtaler inngått før dette vil få beregnet over-/underkurs ved brudd på avtalen.

 • Individuell Pensjonsspareavtale (IPA)

  0,65 %

  Årlige omkostninger

  0,-

FOND OG AKSJE

 • Kurtasje pr. transaksjon*

  0,05%

  * Minimumskurtasje pr. transaksjon

  95,-

  Markedsinformasjon aksjehandel

  Sanntid m/ordredybde 5 nivå

  138,-

  Sanntid m/ordredybde 5 nivå (proff) (inkl. mva)

  438,-

  Market Monitor

  Market Monitor u/ordredybde

  220,-

  Market Monitor m/ordredybde

  344,-

  Market Monitor m/ordredybde (proff) (inkl. mva)

  625,-

 • Aksjehandel over telefon (51915300)

  Kurtasje - norske børsnoterte aksjer*

  0,50 %, min 400,-

  Kurtasje - unoterte aksjer*

  1,0 %, min 500,-

  Obligasjonshandel

  SR-Bank Markets sin policy for margin på obligasjonshandler er at man benytter en indikativ maksimal spread på 1,5% av pålydende. Spread vil avhenge av likviditet og omløpshastighet i papiret.

 • Opprettelse av verdipapirkonto

  0,-

  Overførsel av verdipapirer fra konto til konto (per ISIN)

  75,-

  Overføring av totalbeholdning fra konto til konto

  100,-

  Flytting av verdipapir fra annet verdipapirforetak

  500,-

  Etablering av handels-/ spørrefullmakter

  200,-

  Etablering av rettigheter (pant, tilskriver etc.)

  250,-

  Flytting av verdipapirkonto til annen bank

  100,-

  Frigivelse ved salg gjennom annen megler (per ISIN) 

  100,-

  Årsgebyr for verdipapirkonto

  Beholdning inntil kr. 100.000,-

  0,-

  Beholdning fra kr. 100.000,- til kr. 1.000.000

  400,-

  Beholdning mellom kr. 1.000.000 og kr 3.000.000

  150,- per påbegynte million

  Beholdning over kr. 3.000.000,-                                                        125,- per påbegynte million 

  Utenlandske verdipapirer ved beholdning pr 1. januar

  1000,-

  Depotkonto

  Opprettelse

  0,-

  Årsgebyr for fondsbeholdning på depotkonto

  0,-

 • Tegningsprovisjon (avhengig av fond og beløp)

  0,00%

  Innløsningsprovisjon

  0,00%

  Forvaltningshonorar (avhengig av fond)

  inntil 2,5%

 • Tegningsprovisjon (avhengig av fond og beløp)

  0,00-0,90%

  Innløsningsprovisjon

  0,00-0,10%

  Forvaltningsprovisjon

  0,20-0,50%

 • Tegningsprovisjon (avhengig av fond og beløp)

  0,00%

  Innløsningsprovisjon

  0,00%

  Forvaltningsprovisjon

  0,40%

Sist oppdatert 24. juni. Vi tar forbehold om feil i prislistene.