Prisliste

Prisliste for privatkunder i SpareBank 1 SR-Bank.

LOfavør prisliste

KORT

 • Årspris

  Bankkort for barn under 13 år - Visa Direkte

  0,-

  Bankkort for ungdom - Visa Direkte

  0,-

  Kontantuttak og varekjøp

  Uttak i SpareBank 1 SR-Bank minibank

  0,-

  Uttak i andre minibanker i Norge

  10,- *

  Varekjøp i Norge og i utlandet

  0,-

  Kurspåslag ved transaksjoner i utenlandsk valuta

  2,00 %

  Visa kontantuttak i utlandet

  0,-

  Øvrig bruk

  Bankkort for barn: Erstatte ødelagt/mistet kort

  0,-

  Bankkort for ungdom: Erstatte ødelagt/mistet kort

  150,-

  Rebestilling av pin-kode til kort (via posten)

  20,-

  Opphenting av pin-kode i nettbank

  0,-

  * Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket i andre minibanker. Prisinformasjon vil vises ved uttak.

 • Årspris

  Visa med legitimasjon

  395,- 

  Visa uten legitimasjon*

  0,-

  * Ett kort gratis til og med 28 år

  Kontantuttak og varekjøp

  Uttak i SpareBank 1 SR-Bank minibank

  kr 10,-

  Uttak i andre minibanker i Norge

  10,- *

  Varekjøp i Norge og i utlandet

  0,-

  Kurspåslag ved transaksjoner i utenlandsk valuta

  2,00 %

  Visa kontantuttak i utlandet

  0,-

  Øvrig bruk

  Erstatte ødelagt/mistet kort

  150,-

  Rebestilling av pin-kode til kort (via posten)

  20,-

  Opphenting av pin-kode i nettbank

  0,-

  Nødkontanter ved tap av kort på reise

  850,-

  * Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket i andre minibanker. Prisinformasjon vil vises ved uttak.

 • Årspris

  Visa med legitmasjon

  395,- 

  Visa uten legitimasjon

  300,-

  Kontantuttak og varekjøp

  Uttak minibank med BankAxept, og uttak i butikk

   kr 10,-

  Varekjøp i Norge og i utlandet

  0,-

  Kurspåslag ved transaksjoner i utenlandsk valuta

  2,00 %

  Uttak minibank med Visa i Norge og utlandet

  40,- *

  Øvrig bruk

  Erstatte ødelagt/mistet kort

  150,-

  Rebestilling av pin-kode til kort (via posten)

  20,-

  Opphenting av pin-kode i nettbank

  0,-

  Nødkontanter ved tap av kort på reise

  850,-

  * Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket i andre minibanker. Prisinformasjon vil vises ved uttak.

 • Årspris

  0,-

  Tilleggskort

  0,-

  Erstatningskort

  0,-

  Kostnader ved bruk av kortet

  Varekjøp i Norge og utlandet

  0,-

  Kontantuttak i minibank eller skranke Norge

  40,- + 1 % av uttak

  Kontantuttak i lokal valuta

  NB! Noen minibanker i utlandet krever eget gebyr. 

  Kontantuttak i utlandet som belastes i norske kroner prises som kontantuttak i Norge

  0,-

  Overføring fra kredittkort til konto

  25,- + 1 % av overført beløp

  Regningsbetaling

  25,- + 1 % av overført beløp

  Bruk av kredittkort på Postkontor, Post i butikk og betaling av regninger regnes som kontantuttak over skranke. 

  Betaling

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager - renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 5 % av benyttet kreditt, minimum kr 300,-

  Minstebeløp å betale*

  3,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr

  Rente

  Nominell rente

  21,62 % p.a.

  Effektiv rente

  23,90 % p.a.

  Priseksempel ved bruk av Mastercard, forutsatt bruk av eFaktura:kr 15.000 nedbetalt over 12 mnd. Kredittkostnad 1.518,- Samlet kredittbeløp er på kr 16.518,-

  Øvrige priser

  Valutapåslag**

  2,00 %

  Overtrekksgebyr***

  125,-

  Purregebyr

  Iht. statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0,-

  Gebyr ved papirfaktura

  45,-

  Innfrielse av annet kredittkort

  0,-

  Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides

  Tilleggstjenester

  Penger tilbake (0,5 % cashback på alle kjøp, og 5 % rente på opptjent saldo)

  15,- pr måned

  ID-tyveriforsikring

  25,- per måned

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp belastes din faktura hver måned

  * Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet
  2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  ** Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet
  omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold
  til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

 • Årspris

  0,-

  Tilleggskort

  0,-

  Erstatningskort

  0,-

  Kostnader ved bruk av kortet

  Varekjøp i Norge og utlandet

  0,-

  Kontantuttak i minibank eller skranke i Norge

  40,- + 1 % av uttak

  Kontantuttak i minibank eller skranke i utlandet  i lokal valuta *

  NB! Noen minibanker i utlandet krever eget gebyr. Kontantuttak i utlandet som belastes i norske kroner prises som kontantuttak i Norge

  0,-

  Overføre fra Mastercard til konto

  25 kr + 1 % av overført beløp

  0,-

  Regningsbetaling

  25,- + 1 % av overført beløp

  Rente

  Nominell rente

  21,62 % p.a,

  Effektiv rente

  23,90 % p.a.

  Nedbetaling

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Minstebeløp å betale**

  5 % av benyttet kreditt, minimum 300 kr

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager - renter påløper fra første forfall. Nedbetaling: 5 % av benyttet kreditt, minimum kr 300,-

  23,90 % p.a.

  Priseksempel ved bruk av Mastercard, forutsatt bruk av eFaktura:kr 15.000 nedbetalt over 12 mnd. Kredittkostnad 1.518,- Samlet kredittbeløp er på kr 16.518,-

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2,00 %

  Overtrekksgebyr***

  125,-

  Purregebyr

  Iht. statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0,-

  Gebyr ved papirfaktura

  45,-

  Innfrielse av annet kredittkort

  0,-

  Tilleggstjenester

  Penger tilbake (0,5 % cashback på alle kjøp, og 5 % rente på opptjent saldo)

  15,- pr måned

  ID-tyveriforsikring

  25,- pr måned

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp belastes din faktura hver måned

  Strømmetjenester

  Betaler du med Mastercard Ung for strømmetjenester som for eksempel Spotify og Netflix får du 20 % rabatt på tjenestene du abonnerer på, inntil 500 kroner per år.

   

  * Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet
  omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold
  til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  ** Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet
  2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  *** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

 • Årspris

  150,-

  Mikrokort for barn og unge

  0,-

  Rebestilling av Mikrokort

  150,-

BETALING

 • Nettbank/mobilbank

  Overførsel mellom egen konti

  0,-

  Opphenting av bilag/dokumenter/kontoutskrifter (gjelder kun nettbank og mobilbank)

  0,-

  Kvittering (oblat)

  20,-

  Igangsette en stoppet betaling

  3,-

  Engangskode på mobil

  0,-

  Kodebrikke 

  150,-

  SMS

  SMS-varsling eFaktura

  3,-

  SMS-varsling

  3,-

  Telefonbank

  Bruk av telefonbank, pris pr. oppringning

  2,-

  Bestille kontoutskrift pr. post/faks

  10,-

 • Nettgiro / Telegiro / Mobilgiro / Avtalegiro

  Nettgiro / telegiro / mobilgiro / avtalegiro fra brukskonto

  0,-

  Nettgiro / telegiro / mobilgiro / avtalegiro betaling fra sparekonto

  3,-

  Straksbetaling

  Betaling

  0,-

  BrevGiro

  Brevgiro per giro for Seniorkonto (stengt for nysalg)

  7,-

  BrevGiro per giro **

  14,-

  Kvitteringsoblat og kvitteringsliste

  20,-

  Avvisning på grunn av feil/mangler og manglende dekning av innsendt brevgiro

  125,-

  ** + porto. Portofritt dersom levert bankens postkasse 

  Giro i kasse

  Giro betalt av ikke kunder

  150,-

  Giro belastet konto

  100,-

  Tillegg for Giro uten betalingsmottakers kontonr

  120,-

 • Innbetalinger

  Innbetalinger innbetalt i EUR under EUR 50.000

  20,- (for kreditoppgaven)

  Overførsler fra utlandet ellers

   

  Beløp tilsvarende 0-100 NOK      

        

  Beløp tilsvarende 101-500 NOK        

   

  Beløp over tilsvarende 500 NOK       

   

  0,-

   

  20,-

   

  100,-

  Utbetalinger

  Betaling via nettbank til land innenfor EU/EØS*

  35,-

  Betaling via nettbank til land utenfor EU/EØS  

  55,-

  Betaling i NOK til i hele verden

  150,-

  Betaling hvor avsender dekker omkostninger i  Norge og utlandet(OUR)

  300,-

  Betaling overførsler via skranke/kontor

  400,-

  * Beløpet må overføres i mottakerlands valuta eller i euro.

  Tillegg i pris

  Manuell korrigering av oppdrag (pga. manglende/feil i Iban / Swift / kontonummer / dekning)

  100,-

  Kansellering av ikke utførte oppdrag

  100,-

  Endringer/kansellering av sendte oppdrag

  400,- + evt. kursomkostninger og andre omkostninger i utlandet

  Etterlysning av sendte oppdrag

  400,- + evt. omkostninger i utlandet

  Retur av betalinger grunnet mangler/feil

  100,- + evt. kursomkostninger og andre omkostninger i utlandet

  Bekreftelse på sendt betaling til nettbank

  100,-

  Innleveringsfrister

   

  Alle omkostninger betalt av avsender: prisene varierer avhengig av bank og land. Ytterligere informasjon kan fåes hos Utenlandsk Betalingsformidling.


 • Kjøp av valuta i minibank - kunder i SpareBank 1 SR-Bank

  10,-

  Kjøp av valuta i minibank - kunder i andre banker

  75,-

 • Kontanttjenester i Butikk

  Uttak

  10 kroner per uttak

  Innskudd

  0 kroner per innskudd

  Innskuddsmaskin over 18 år (under 18 år gratis)

  Innskudd

  10,- 

 • Avslutning av konto/overføring til annen bank

  75,- pr. konto

  Manuell behandling og betaling av fast giro på vegne av kunde**

   

  75,-

  Manuell kontoutskrift, siste transaksjoner

  30,-

  Manuell lønnsoverførsel, per transaksjon 

  25,-

  Tillegg per liste

  60,-

  Telefonoverførsel, kunde ringer kundesenteret eller rådgiver

  100,-

  Behandlingsgebyr

  300,-

  Heving

  Heving av utbetalingsansvisning til konto

  0,-

  * Gratis for seniorkonto

  ** Pris for giro kommer i tillegg

 • SpareBank1 kunder / sparebøsser

  0,-

  Myntruller, automat og kasse

  12,-

   Nattsafe og dagsafe - se priser bedrift

 • Gavesjekk/remisse (nysalg sanert)

  Heving av bankremisse, ikke kunder (ekskl. Sparebank 1)

  300,-

  Innløsning av bankremisse utgått på dato

  100,-

 • Opprettelse av depositumskonto på kontor (egne kunder)

  500,-

  Opprettelse av depositumskonto i nettbanken (egne kunder)

  500,-

  Innskuddsrente

  0,05 %

 • Kontoutskrift i minibanken

  0,-

  Kopibestillinger

  Bilag/utskrift

  125,-

  Kontoutskrifter eldre enn 10 år

  Pris etter avtale.

  Priser for overtrekk

  Overtrekksrente p.a. (gjelder alle konti)

  19%

  Gebyr ved 1. gangs purring

  35,-

  Gebyr ved 2. gangs purring

  35,-

  Bli kunde uten BankID

  Etableringsgebyr

  400,-

LÅN

 • Veiledende priser på boliglån til privatkunder.

  Hver lånesøknad blir vurdert individuelt, og hvilken pris du får er avhengig av blant annet betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

  Prisene på boliglån forutsetter at du har lønnsinngang til SR-Bank og bruker banken i det daglige. I tillegg forutsettes det at lånet er konvertibelt til SR-Boligkreditt AS, samt at lånet ikke er i brudd med utlånsforskriften.

  Send inn en uforpliktende søknad i dag, så vil en av våre rådgivere kontakte deg!

 • Kampanjerente for låneavtaler utbetalt i perioden:

  Mellom 01.04.2024 og 30.09.2024

  Nominell rente til og med 30.06.2025    0,00%

  Mellom 01.10.2023 og 31.03.2024 

    Nominell rente til og med 31.12.2024: 0,00%

  Mellom 01.04.2023 og 30.09.2023

    Nominell rente til og med 30.06.2024: 0,00%

  Før 31.03.2023

  Nominell rente til og med 31.12.2023     0,00%

  Etter endt kampanjerenteperiode, justeres lån automatisk til ordinær Miljølånsrente slik den til enhver tid fremkommer under her.

  Ordinær rente

  Nominell rente

  5,54 %*

  Effektiv rente

  5,27 %

  Priseksempel:
  Nominell rente 0,00 %* til og med 30.06.2025, deretter nominell rente 5,54 %, effektiv rente 5,27 %, 300.000,- o/10 år, kostnad: 87 182,- totalt: 387 182,-


 • Nominell rente

  5,64 %*

  Effektiv rente

  5,85 % 

  Inntil 85% av verdi på primærbolig

  Priseksempel: Nominell rente 5,64 %, effektiv rente 5,85 %, 2 mill o/30 år, kostnad: 2 179 167,- totalt: 4 179 167,-

 • Nominell rente

  5,59 %*

  Effektiv rente

  5,80 % 


  Inntil 85% av verdi på primærbolig

  *Priseksempel: Nom. 5.59 %, eff. 5.80 %, 2mill o/30 år, kostnad 2.156.416.,- totalt 4.156.416,-

 • Over 4 000 000,-

  Nominell rente

  Effektiv rente

  5,69 %*

  5,87 %

  Mellom 2 000 000,- og 4 000 000,-

  Nominell rente

  Effektiv rente

  5,79 %

  6,01 %

  Under 2 000 000,-

  Nominell rente

  Effektiv rente

  5,89 %

  6,18 %


  Inntil 85% av verdi på primærbolig

  *Priseksempel: Nominell rente 5,69 %, effektiv rente 5,87 %, 4 mill o/30 år, kostnad: 4. 376.296,- totalt: 8.376.296,-

 • Over 4 000 000,-

  Nominell rente

  Effektiv rente

   

  5,94 %*

  6,14 %
   

  Mellom 2 000 000,- og 4 000 000,-

  Nominell

  Effektiv

   

  6,04 %

  6,27 %

  Under 2 000 000,-

  Nominell rente

  Effektiv rente

  6,19 % 
  6,50 %

  Inntil 75% av boligens verdi

  *Nominell rente 5,94 %, effektiv rente 6,14 %, 4 mill o/30 år, kostnad: 4.605.876,- totalt: 8.605.876,-

 • Over 4 000 000,-

  Nominell rente

  Effektiv rente

  6,19 %*

  6,40 %

  Mellom 2 000 000,- og 4 000 000,-

  Nominell rente

  Effektiv rente

  6,24 %

  6,48 %

  Under 2 000 000,-

  Nominell rente

  Effektiv rente

  6,39 % 

  6,71 %


  Inntil 85% av boligens verdi.

  *Nominell rente 6,19 %, effektiv rente 6,40 %, 4 mill o/30 år, kostnad: 4.838.198,- totalt: 8.838.198,-

 • Inntil 60 % av kjøpesum/omsetningsverdi og konvertibelt til SpareBank 1 Boligkreditt A/S, eller SR-Boligkreditt A/S*

  Over 4 000 000,-

  Nominell rente

  Effektiv rente

   

   5,94 %*

  6,14 % 

  Mellom 2 000 000,- og 4 000 000,-

  Nominell rente

  Effektiv rente

   

  6,04 % 

  6,28 %

  Under 2 000 000,-

  Nominell rente

  Effektiv rente

   

  6,19 %

  6,51 %

  Inntil 60% av boligens verdi

  *Priseksempel: 60 %:Nominell rente 5,94 %, effektiv rente 6,14 %, 4 mill o/30 år, kostnad: 4.609.476 ,- totalt: 8.609.476,-

 • Prisene kan endres på kort varsel.

  Rentebindingsperiode 3 år

  Nominell rente

  Effektiv rente

   

  4,99 % *

  5,18 % 

  Rentebindingsperiode 5 år

  Nominell rente

  Effektiv rente

   

  4,84 %

  5,02 % 

  Rentebindingsperiode 10 år

  Nominell rente

  Effektiv rente

  4,69 % 

  4,87 %

  Ved utbetaling av underkurs gjelder følgende karantenetider: 12 mnd for 3 års avtaler, 24 mnd for 5 års avtaler og 48 mnd for 10 års avtaler. I karantenetiden kan du bryte fastrenteavtalen, men du vil ikke få utbetalt eventuell underkurs. Overkurs betales både i og utenfor karantenetid.

  Inntil 75% av boligens verdi

  *Effektiv rente beregnet etter  Effektiv rente beregnet etter 2.000.000,- over 30 år. 3 års bindingstid: nominell rente 4,99%, effektiv rente 5,18%. Kostnad 1 891 525,-. Total kr 3 891 525,-

 • Byggelån

  Nominell rente

  Provisjon av bevilget beløp per kvartal

   

   

  9,94 % 

  0,33 %

   

  100 % utnyttelsegrad, effektiv

  50 % utnyttelsegrad, effektiv

  20 % utnyttelsegrad, effektiv

  11,58 %*

  13,22 %

  18,15 %

  *Priseksempel: 2 mill o/1 år, nominell rente 9,94 %, effektiv rente ved 100 % opptrekk: 11,58 %, 50 % opptrekk: 13,22 % og 20 % opptrekk: 18,15 %

 • Topplån

  Nominell rente

  7,24 %

  Effektiv rente

  7,87 %*

  *Effektiv rente beregnet etter 500 000,- over 10 år, 2 900,- i etableringsomkostninger og 60,- i terminomkostninger. Kostnad 215.378-. Totalt 715.378,-

 • Mellomfinanseringslån

  Nominell rente

  6,94 %*

  Effektiv rente

  7,52 %

  *Priseksempel: Nominell rente 6,94 %, effektiv rente 7,52 %, 2 mill o/1 år, kostnad: 79 708,- totalt: 2 079 708,-

 • Hyttelån

  Nominell rente

  Effektiv rente

   6,64 % *

  6,91 %


  *Prisene forutsetter at lånet er konvertibelt til SR-Boligkreditt AS, samt at lånet ikke er i brudd med boliglånsforskriften

  Inntil 75% av fritidsboligens verdi

  *Priseksempel: Nominell rente 6,64 %, effektiv rente 6,91 %, 2 mill o/30 år, kostnad: 2.645.677,- totalt: 4.645.677,-

 • Rentesats på valutalån regnes som underliggende markedsrente i lokal valuta, pluss et marginpåslag til SpareBank 1 SR-Bank ASA som er fra 2,00 %.

  Etableringsgebyr 

  5.000,-

  Fornyelsesomkostning pr termin 

  150,-

  Endring av valutalån utenfor termin 

  7.500,-

  Valutalån gis inntil 50% av kjøpesum/omsetningsverdi på eiendom. Det kreves en særskilt vurdering av hver enkelt kunde i forhold til økonomi, betjeningsevne og kunnskap. Lånets størrelse kan svinge betydelig i takt med svingninger i valutamarkedet.

 • Billån

  Nom. rente bilpantlån innenfor 65% av kjøpesummen

  Fra 6,69 % (nom.)

  7,92 % (eff.)

  Nom. rente bilpantlån innenfor 65-80% av kjøpesummen

  Fra 7,69 % (nom.)

  8,99 % (eff.)

  Nom. rente bilpantlån innenfor 100% av kjøpesummen

  Fra 8,49 % (nom.)

  9,86 % (eff.)

  Kaskofritt billån (lån fra 30.000 til 100.000).
  Her kreves ikke kaskoforsikring på bilen.

  Fra 13,75% (nom.)

  Lån til elbil

  Lån til elbil innenfor 65 % av kjøpesummen

  Fra 6,39 % (nom.)

  7,43 % % (eff.)

  Lån til elbil innenfor 65-80 % av kjøpesummen

  Fra 7,39 % (nom.)

   8,49 % (eff.)

  Lån til elbil innenfor 80-100 % av kjøpesummen

  Fra 8,19 % (nom.)

   9,35 % (eff.)

  Billån ung 18-34 år

  Full kasko innenfor 65 % av kjøpesum

  Fra 6,69 % (nom)

   7,89 % (eff.)

  Full kasko innenfor 65-80% av kjøpesum

  Fra 7,29 % (nom.)

  8,53 % (eff.)

  Full kasko innenfor 100 % av kjøpesum

  Fra 8,19 % (nom.)

   9,50 % (eff.)

  Lån til Motorsykkel

  Prises likt som billån

  Bobil og campingvogn

  Prises likt som billån

  Båtlån

  Båt over 7 m med pant i Skipsregister innenfor 65% av kjøpesum

  Fra 7,49 % (nom.)

  8,52 % (eff.)

  Båt over 7 m med pant i Skipsregister innenfor 65-80% av kjøpesum

  Fra 8,49 % (nom.)

   9,60 % (eff.)

   

  Båt under 7 m innenfor 65% av kjøpesum

  Fra 8,99 %  (nom.)

  10,92 % (eff.)

  Andre betingelser og gebyrer

  Terminomkostninger pr. termin

  Fra 70,-

  Etableringspris for lån

  Fra 2.200,-

  Etableringspris Kaskofritt billån

  Fra 3.733,-

  Etableringspris lån til elbil

  1.200,-

  Etableringspris for Billån ung

  Fra 2000,-

  Tinglysning bil

  1.051,-

  Sletting av medlåntaker

  750,-

  Etableringspris for båtlån

  Fra 5.000,-

  Tinglysing båt

  2.531,-

  Avdragsfrihet

  750,-

 • Forbrukslån

  Nominell rente

  13,7 %

  Etableringspris

  500,-

  Omkostninger pr. termin

  0,- (kr 45,- ved papirfaktura)

  Refinansiering

  Etableringsgebyr

  0,-

  Termingebyr

  49,-

  Risikobasert rente

  Fra 8,00 % til 19,90 %

  Purregebyr ihht. statens satser.


  Priseksempel forbrukslån: Effektiv rente 15,0 %. Låner du 70.000 over 5 år, koster lånet 27.764, og du betaler totalt 97.764 kroner.

  Priseksempel refinansiering: Effektiv rente 13,6 %. Låner du 150 000 over 5 år, koster lånet 54.050 kroner, og du betaler totalt 204.050 kroner.

  Forbrukslån og refinansieringslån leveres av SpareBank 1 Kreditt AS

 • Etableringsomkostning boliglån

  fra 2.900,- 

  Etableringskostnader byggelån

  fra 5.000,-

  Tinglysningsgebyr til til Kartverket : Se Tinglysningsgebyr til Kartverket

  Tillegg per lånetaker(utover 1 husholdning)

  1.000,-

  Tillegg ved mellomfinansiering

  1.500,-

  Tillegg ved realkausjon

  1 000,-

  Terminomkostning

  60,-

  Terminomkostning Flexilån og Fastrentelån

  70,-

  Betalingsutsettelse, overhopp av månedlig terminbeløp, andre endringer nedbetalingslån og flexilån.

  750,- 

  Endring til fastrentelån.

  1.000,-

  Endring av sikkerhet

  1.000,-

  Endring til avdragsfri på eksisterende fastrentelån. Individuell vurdering.

  fra 2.900,-

KONTO OG SPARING

 • Innskuddsrenter

  Brukskonto

  0,00 % 

  Seniorkonto (stengt for nysalg)

  0,00 % 

  Sammenlign våre priser med andre selskaper på www.finansportalen.no 

 • Under 500 000,-

  2,75 %

  2,95 % for beløp over 500 000,-

 • Uansett beløp

  4,25 %


  Sammenlign våre priser med andre selskaper på www.finansportalen.no

 • Uansett beløp

   4,25 % 

  Kontoen er kun tilgjengelig for barn under 18 år

  Sammenlign våre priser med andre selskaper på www.finansportalen.no 

 • inntil 36 år*

  6,50 %

  BSU over 36 år

  4,00 %

  *I tillegg beholder du din gode BSU-rente frem til det året du fyller 36. Det kan derfor være lurt å la pengene stå og godgjøre seg om du ikke behøver dem for å investere i ny bolig. Beholder du BSU etter fylte 36 år, reduseres renten til høyeste rente på ordinær sparekonto.


  Sammenlign våre priser med andre selskaper på www.finansportalen.no 

 • Under 500 000,-

  2,75 %

  Over 500 000,-

  2,95 %

  *For beløp over 15 millioner kroner, kontakt banken.

  Sammenlign våre priser med andre selskaper på www.finansportalen.no 

 • Innskudd fra kr 0 - 100 000,-

  3,50 %

  Innskudd fra kr 100 000 - 500 000,-

  4,00 %

  Innskudd fra kr 500 000 - 2 000 000,-

  4,50 %

  Innskudd over kr 2 000 000,-

  4,50 %

  * 200 kr per uttak etter passert fire uttak

   

  Gå til Sparekonto Pluss

 • 6 måneder*

  4,50 %  nominell**

  12 måneder*

  4,80 % nominell**

  24 måneder*

   4,00 % nominell**

  Vil du ha andre bindingstider, ta kontakt med oss.

   Uttaksgebyr ved uttak før avtale er slutt

  4,00 %

  Minstebeløp 50.000,- 

  *Prisene gjelder personkunder inntil 15 millioner kroner. For innskudd over 15 millioner kroner, eller ved ønske om andre bindingstider, kontakt banken. 
  **Pris på fastrenteinnskudd kan endres på kort varsel.

   


  Sammenlign våre priser med andre selskaper på www.finansportalen.no 

 • Individuell Pensjonsspareavtale (IPA)

  2,95 %

  Årlige omkostninger

  0,-

  Sammenlign våre priser med andre selskaper på www.finansportalen.no 

 • Innskudd fra kr 500 000 - 2 000 000,-

  4,20 % 

  Innskudd under kr 500 000,-

  2,75 %

  Innskudd over kr 2 000 000,-

  2,95 %


  Sammenlign våre priser med andre selskaper på www.finansportalen.no 

 • Flytende rente uten binding

  2,95 %

  Fastrenteinnskudd

  4,70 %

FOND OG AKSJER

 • Pris for kursinformasjon per måned

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten streaming(privat/foretak)

  0,-

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde, med streaming(privat/foretak)

  15,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (privat/foretak)

  135,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (proff)

  370,-

  Kurtasje: 0,05% per handel, minimum 95 kroner

  Velger du sanntid uten streaming må du selv trykke oppdater for å få sanntidskurser. Sanntid med streaming er en dynamisk, strømmende side hvor informasjonen oppdateres automatisk.

   

  Gå til Aksjehandel på nett

 • Aksjehandel over telefon hos SpareBank 1 Markets(24147480)

 • Opprettelse av verdipapirkonto

  0,-

  Overførsel av verdipapirer fra konto til konto (per ISIN)

  75,-

  Overføring av totalbeholdning fra konto til konto

  100,-

  Etablering av handels-/ spørrefullmakter

  200,-

  Etablering av rettigheter (pant, tilskriver etc.)

  250,-

  Flytting av verdipapirkonto til annen bank

  100,-

  Frigivelse ved salg gjennom annen megler (per ISIN) 

  100,-

  Årsgebyr for verdipapirkonto

  Årsgebyr vil bli beregnet overfor investor med beholdning på kr. 100.000,00 eller mer (ekskl. sertifikatbeholdning) basert på markedsverdi pr. 31.12 siste år.

  Beholdning med verdi inntil kr. 100.000,-

  0,-

  Beholdning med verdi f.o.m. kr. 100.000,- til kr. 1.000.000

   

  I tillegg for en del av beholdning med verdi:

  400,-

  Beholdning med verdi f.o.m. kr. 1.000.000,- til kr 3.000.000,-

  150,- per påbegynte million

  Beholdning over kr. 3.000.000,-                                                         125,- per påbegynte million 

  Depotkonto

  Opprettelse

  0,-

  Årsgebyr for fondsbeholdning på depotkonto

  0,-

 • Tegningsprovisjon (avhengig av fond og beløp)

  0,00-0,90%

  Innløsningsprovisjon

  0,00-0,10%

  Forvaltningsprovisjon

  0,20-0,50%

 • Tegningsprovisjon (avhengig av fond og beløp)

  0,00%

  Innløsningsprovisjon

  0,00%

  Forvaltningsprovisjon

  0,40%

JURIDISKE TJENESTER

 • Utarbeidelse av samboerkontrakt

  1990,- (inkludert mva). 

 • Utarbeidelse av testament

  2990,- (inkludert mva). 

 • Utarbeidelse av fremtidsfullmakt

  2990,- (inkludert mva.) 

 • Gaver og forskudd på arv

  1490,- (inkludert mva.)


Sist oppdatert 05.07.2024. Vi tar forbehold om feil i prislistene.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }