Info

Tilbakebetaling av feilbelastet gebyr

1. Trenger jeg å gjøre noe? 

Har du mottatt brev hvor det står at du vil få beløpet utbetalt til ditt kontonummer, trenger du ikke gjøre noe. Om det står at vi har behov for ditt kontonummer for å kunne utføre tilbakebetalingen, må du følge instruksjonene i brevet. 

NB! Det viktig at kontonummeret du oppgir er registrert i ditt navn.

2. Hvorfor har jeg fått dette brevet?

Du får dette brevet fordi du har, eller har hatt, et lån hos oss som er berørt av feilbelastet gebyr.  

3. Når får jeg pengene?

Om det står at du mottar penger innen 5 virkedager i brevet, så vil pengene komme automatisk i løpet av denne perioden. Om det står i brevet at vi mangler et kontonummer til deg, så vil du få pengene innen frem virkedager etter at vi har mottatt ditt kontonummer.