Krigen i Ukraina – slik påvirkes du som kunde

Vi i SpareBank 1 har den dypeste medfølelse for alle som er berørt av krigen i Ukraina.

Som samfunnsaktør er våre tanker med alle som er påvirket av krigen – og som finansaktør har vi et særlig ansvar for følge opp de internasjonale forpliktelser som Norge har påtatt seg i forbindelse med sanksjonene mot Russland.

Hva dette betyr for deg som kunde, har vi samlet på denne siden. Finner du ikke svar på det du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss. 

Ukrainas flagg i gult og blått.

Betaling til utlandet

SpareBank 1 og andre norske banker kan ikke gjennomføre transaksjoner som er underlagt internasjonale sanksjoner.
 

Betalinger til Russland og Belarus

Transaksjoner til eller fra mottakere i Russland og Belarus kan bli vanskelig å gjennomføre framover, for både privatkunder og bedriftskunder. Vi anbefaler å vente med å sende penger til disse landene til situasjonen er mer avklart. Dersom en etter egne vurderinger ønsker å sende betalinger til disse landene er det viktig at en setter seg godt inn i det regelverket som gjelder.

Mer informasjon om internasjonale sanksjoner kan du finne på regjeringen.no og på EU-kommisjonens nettsider.
 

Betalinger til Ukraina

Det er vanskelig å gjennomføre betalinger til Ukraina da sentralbanken i Ukraina på nåværende tidspunkt ikke er operativ. Sikkerhetssituasjonen i Ukraina og pågående cyberangrep mot ukrainske banker gjør det også usikkert om betalinger til Ukraina vil komme frem til mottaker.


Sparing

Internasjonale sanksjoner mot Russland betyr at vi har satt begrensninger på noen fond og aksjer. 
 

Fond med russisk eksponering

SpareBank 1 har stengt for kjøp av fond som har høy andel i russiske aksjer. Det betyr at du ikke kan kjøpe disse fondene nå.

Disse fondene er i tillegg stengt av forvalter, som gjør at du heller ikke kan selge andeler. Eksisterende spareavtaler i de aktuelle fondene blir også stoppet.
 

Urolige aksjemarkeder

Krigen i Ukraina skaper naturlig nok noe usikkerhet og uro på aksjemarkedet. Du må derfor forvente større svingninger i markedet i tiden fremover.

Historisk sett ser vi god avkastning i det globale aksjemarkedet, til tross av flere kriger og kriser. Det er derfor ikke lurt å gjøre noen store endringer i den langsiktige sparingen din akkurat nå.


Spørsmål og svar

  • Våre Visa-kort vil ikke fungere på brukersteder (inkludert netthandel) i Russland. Dette fordi disse brukerstedene gjerne har innløser-avtaler med russiske banker, og disse innløserne er suspendert av Visa. Se nyhetssenteret til Visa.
  • Det samme gjelder for våre kredittkort (Mastercard).

Som følge av krigen i Ukraina har Norge og en rekke andre land innført strenge sanksjoner mot Russland. Flere av disse sanksjonene treffer det russiske bankvesenet, og påvirker vår evne til å samarbeide med dem.

Transaksjoner til eller fra mottakere i Russland og Belarus kan dermed bli vanskelig å gjennomføre framover, for både privatkunder og bedriftskunder. Vi anbefaler å vente med å sende penger til disse landene da vi per nå ikke kan garantere at betalingen vil kommer frem til mottaker. 

Fra vår side er det ikke noe som hindrer at penger kan sendes fra Russland til en konto i vår bank.

Det er imidlertid mulig at det foreligger slike hindringer hos den russiske banken, eller hos samarbeidsbankene den russiske banken bruker for å sende penger til Norge. Vi har dessverre ingen måte å påvirke dette på.

Vi anbefaler kundene våre å be avsenderen kontakte sin russiske bankforbindelse, for å undersøke muligheten for å sende penger til din konto i Norge.

På grunn av den svært usikre situasjonen i Ukraina, innføring av sanksjoner og pågående cyberangrep mot ukrainske banker, er det usikkert om betalinger til mottakere i Ukraina vil komme frem. Til og fra følgende områder kan det bli spesielt vanskelig å overføre penger: Krim, Sevastopol, Donetsk og Luhansk.

Våre korrespondentbanker, som er involvert i å gjennomføre internasjonale betalinger, gjør sine egne risikovurderinger. SpareBank 1 kan derfor ikke garantere at betalinger du initierer i nettbanken faktisk vil komme frem. Pengene kan bli fryst eller i verste fall gå tapt.

Vi ønsker ikke å gi deg råd og tips om hvordan du kan omgå sanksjonene ved hjelp av eventuelle alternative måter å overføre penger på. Vi vil heller fraråde deg dette. Først og fremst er det viktig å rette seg etter sanksjonene som myndighetene har innført.

Det er også viktig å være klar over at det er stor risiko for at penger overført gjennom alternative løsninger ikke kommer fram. Det er også fare for å bli utsatt for svindel dersom man benytter ukjente betalingsløsninger. 

Krigen i Ukraina skaper naturlig nok noe usikkerhet og uro på aksjemarkedet. Du må derfor forvente større svingninger i markedet i tiden fremover. Historisk sett ser vi god avkastning i det globale aksjemarkedet, til tross av flere kriger og kriser. Hvis du tenker langsiktig i din sparing, kan det være lurt å holde seg til planen.

Hvordan påvirker krigen i Ukraina fondssparingen din

SpareBank 1 har stengt for kjøp i flere fond som har høy andel investeringer i Russland. Årsaken til dette er at børsen i Russland har stengt. Vi vil vurdere løpende hvordan vi vil håndtere dette fram i tid og i dialog med de gjeldende fondsforvalterne. Når børsen i Russland åpner, vil det kunne bli mulig å få solgt andelene.

SpareBank 1 vil imidlertid gjøre en særskilt vurdering om vi vil tilby disse fondene på vår handelsplattform fremover, selv om børsen åpner.

Spareavtalene i de nevnte fondene under, er også stoppet.

Vi vet at svindlere utnytter situasjoner som skaper kaos. Vær ekstra oppmerksom på e-post, SMS og lignende som kommer i disse dager.

En viktig huskeregel er STOPP – TENK – SJEKK:

  • Spiller de på hastverk? Lokkes eller trues det? Spør de etter personlig informasjon? – STOPP
  • Forventer jeg å få dette? Hva er det avsenderen egentlig vil at jeg skal gjøre? – TENK
  • Er det lenker til ukjente nettsteder? Hold musepekeren over lenken (uten å klikke) for å sjekke om teksten i lenken stemmer overens med domenet den fører til. – SJEKK

Dette dekker reiseforsikringen

UD har kommet med nye reiseråd til Ukraina, Russland og Belarus. Reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser hit, og evakuering for reisende som er i de berørte landene. Har du flere spørsmål om reiseforsikringen din? 

Spørsmål og svar om reiseforsikring


Støtt Ukraina

Spleis har gjort det enkelt å støtte hjelpeorganisasjoner som bidrar med hjelp til Ukraina. Du kan også starte din egen innsamling til ofrene for krigen. Spleis tar ingen gebyrer for innsamlinger til ofrene i Ukraina.


Økt fare for svindel

Erfaringsmessig øker aktiviteten til svindlere under kriser, du bør derfor være ekstra oppmerksom på dette i tiden fremover.

Svindelmetoder du bør være klar over

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }