Renten på lån og innskudd settes ned

Sist oppdatert: 11.05.2020 kl. 09.59
SpareBank 1 SR-Bank setter ned rentesatsene for boliglån med inntil 0,4 prosentpoeng. Alle kunder vil motta melding med rentedetaljer i nett- og mobilbanken innen torsdag 14. mai. Dere som er vant til å få brev i posten kan oppleve at det kommer frem noen dager senere. Laveste veiledende pris på boliglån vil etter endringen være 1,69 % for førstehjemslån.

Se hele prislisten her

– Vi har aldri tidligere opplevd et rentemarked med så lave priser. Dette som følge av stor usikkerhet om utviklingen fremover og lav aktivitet i norsk økonomi. I den senere tid har pengemarkedsrenten falt og har fortsatt å falle etter Norges Bank fastsatte styringsrenten til 0 prosent i dag. Vi har derfor valgt å sette ned renten på boliglån og på innskudd, sier konserndirektør for personmarkedet Jan Friestad.

For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 25. mai 2020. Hvis du ikke allerede har gjort det: Du kan enkelt sette opp varsel i mobilbanken når du får ny melding fra oss, det gjør du i menyen nede til høyre under "Varslinger".

Prislisten for lån og innskudd oppdateres på sr-bank.no mandag 11. mai 2020.

Renten på innskudd settes ned med inntil 0,40 prosentpoeng med virkning fra 8. juli 2020.


Jan Friestad, Konserndirektør personmarked