Renten på boliglån settes opp

Sist oppdatert: 17.12.2021 kl. 14.59
I lys av at Norges Bank setter opp styringsrenten og at banken har fått økte kostnader på innlån, justerer SpareBank 1 SR-Bank boliglånsrenten for eksisterende kunder med inntil 0,25 prosentpoeng. 

– I takt med bedringen i økonomien denne høsten, har også pengemarkedsrenten steget. Det gjør at bankens egne kostnader for lån av penger er blitt høyere. Vi justerer derfor boliglånsrentene, sier Roger Lund Antonesen, konserndirektør for personmarked i SpareBank 1 SR-Bank. 

De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra 20. desember for nye lån, og fra 31. januar 2022 for eksisterende lån. 

Ny prisliste finner du her.

Roger Lund Antonesen, Konserndirektør personmarked