Sammen forebygger vi hvitvasking

Norske myndigheter har bedt alle norske banker om å sørge for at kundeinformasjon og legitimasjon er oppdatert. 

Min konto/BankID har blitt sperret - hva gjør jeg? 

For å oppheve sperringen ber vi deg om å legitimere deg snarest mulig.

Når vi mottar beskjed om at du har legitimert deg begynner vi prosessen med å gjenåpne kontoen din. I meldingen du har fått fra banken finner du detaljert informasjon om hvilken legitimasjon vi trenger fra deg.

hengelås

Vi trenger legitimasjon på flere av våre kunder!

Myndighetene har bestemt at alle bankkunder må være legitimert overfor banken, og at vi må lagre en kopi av legitimasjonen din. Vi er også pålagt å ha kjennskap til hvordan du som kunde bruker våre produkter og tjenester – og også denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig.

Hensikten er å beskytte enkeltpersoner og samfunnet som helhet mot ID-tyveri, svindelforsøk og økonomisk kriminalitet. Det betyr at du må legitimere deg på nytt og svare på noen spørsmål, selv om du kanskje har vært kunde hos oss i mange år og vi kjenner deg godt. Alle dette angår får beskjed fra banken.

Hvilken type legitimasjon må du fremvise?

Hvilken legitimasjon vi krever, avhenger av hvilke produkter og tjenester du som kunde har eller ønsker å bruke fremover. Kunder som ikke ønsker å bruke digitale løsninger, BankID, eller bankkort med bilde, trenger ikke legitimere seg med pass. Da er for eksempel førerkort godt nok.

Gyldig legitimasjon er:

 • Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
 • Norske førerkort (nyere enn 1998)
 • Norske bankkort med bilde (ikke utstedt av SR-Bank)
 • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land
 • Norsk utlendingspass (blått pass)
 • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)
 • Elektronisk legitimasjon i henhold til hvitvaskingsforskriften § 4-3 fjerde ledd

Det kan også være tilfelle at du har vist passet ditt for en del år tilbake i banken, men at kvaliteten på kopien som ble tatt den gang ikke er god nok ifølge dagens standard.


Slik legitimerer du deg på nytt


Ny privatkunde

Du må opplyse om navn, fødselsnummer eller D-nummer og fast adresse. Du må også vise pass eller ha BankID fra annen bank. I tillegg må du opplyse om:

 • kundeforholdets formål
 • hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
 • hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til
 • du eller noen nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

Ny bedriftskunde

For nye bedriftskunder gjelder det samme som for nye privatkunder. I tillegg må du opplyse om: 

 • foretaksnavn, organisasjonsnummer og eierforhold.
 • det er privatpersoner, som alene eller sammen med noen i nær familie, har direkte eller indirekte eierandeler på mer enn 25 prosent, eller om noen på annen måte kontrollerer virksomheten.
 • Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler, må legitimere seg samt dokumentere sin rett til å opptre på vegne av bedriften.

Deg som allerede er kunde

Flere av våre kunder blir nå kontaktet av banken med beskjed om at vi trenger ny legitimasjon. Årsaken er at vi må oppdatere vår dokumentasjon på kundens identitet i vårt arkiv. Du må derfor være forberedt på å svare på spørsmål og fremlegge gyldig legitimasjon.

Som bank må vi kunne dokumentere overfor myndighetene at vi gjennomfører nødvendige kundetiltak av alle våre kunder.

mann ser i brosjyre

Noe du lurer på?