Sammen forebygger vi hvitvasking

Norske myndigheter har bedt alle norske banker om å sørge for at kundeinformasjon og legitimasjon er oppdatert. 

Min konto/BankID har blitt sperret - hva gjør jeg? 

For å oppheve sperringen ber vi deg om å legitimere deg snarest mulig.

Når vi mottar beskjed om at du har legitimert deg begynner vi prosessen med å gjenåpne kontoen din. I meldingen du har fått fra banken finner du detaljert informasjon om hvilken legitimasjon vi trenger fra deg.

Vi trenger legitimasjon på flere av våre kunder!

Myndighetene har bestemt at alle bankkunder må være legitimert overfor banken, og at vi må lagre en kopi av legitimasjonen din. Vi er også pålagt å ha kjennskap til hvordan du som kunde bruker våre produkter og tjenester – og også denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig.

Hensikten er å beskytte enkeltpersoner og samfunnet som helhet mot ID-tyveri, svindelforsøk og økonomisk kriminalitet. Det betyr at du må legitimere deg på nytt og svare på noen spørsmål, selv om du kanskje har vært kunde hos oss i mange år og vi kjenner deg godt. Alle dette angår får beskjed fra banken.

Hvilken type legitimasjon må du fremvise?

Hvilken legitimasjon vi krever, avhenger av hvilke produkter og tjenester du som kunde har eller ønsker å bruke fremover. Kunder som ikke ønsker å bruke digitale løsninger, BankID, eller bankkort med bilde, trenger ikke legitimere seg med pass. Da er for eksempel førerkort godt nok.

Gyldig legitimasjon er:

 • Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
 • Norske førerkort (nyere enn 1998)
 • Norske bankkort med bilde (ikke utstedt av SR-Bank)
 • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land
 • Norsk utlendingspass (blått pass)
 • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)
 • Elektronisk legitimasjon i henhold til hvitvaskingsforskriften § 4-3 fjerde ledd

Det kan også være tilfelle at du har vist passet ditt for en del år tilbake i banken, men at kvaliteten på kopien som ble tatt den gang ikke er god nok ifølge dagens standard.


Slik legitimerer du deg på nytt

Ta med deg gyldig legitimasjon og møt opp personlig på ett av våre kontorer. Finn ditt nærmeste SpareBank 1 SR-Bank kontor her.

Gjelder kun for deg som IKKE har BankID utstedt av SpareBank 1 SR-Bank.

Hvis dette er tilfellet kan du logge inn med din BankID her. Du må da svare på noen spørsmål om hvordan du bruker banken og sender dermed samtidig inn kundeerklæringen din.

Du kan legitimere deg i SpareBank 1-kontorer i andre deler av landet, finn ditt nærmeste SpareBank 1-kontor her. Ta med gyldig legitimasjon, opplys om at du er kunde i SpareBank 1 SR-Bank og be om å sende en kopi av din legitimasjon til post@sr-bank.no.

Har du fått beskjed om at det er tilstrekkelig å oppdatere kundeinformasjon kan du gjøre dette ved å logge inn her med din BankID. Du blir da stilt noen enkle spørsmål som det tar ca. 1 minutt å besvare.


Ny privatkunde

Du må opplyse om navn, fødselsnummer eller D-nummer og fast adresse. Du må også vise pass eller ha BankID fra annen bank. I tillegg må du opplyse om:

 • kundeforholdets formål
 • hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
 • hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til
 • du eller noen nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

Ny bedriftskunde

For nye bedriftskunder gjelder det samme som for nye privatkunder. I tillegg må du opplyse om: 

 • foretaksnavn, organisasjonsnummer og eierforhold.
 • det er privatpersoner, som alene eller sammen med noen i nær familie, har direkte eller indirekte eierandeler på mer enn 25 prosent, eller om noen på annen måte kontrollerer virksomheten.
 • Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler, må legitimere seg samt dokumentere sin rett til å opptre på vegne av bedriften.

Deg som allerede er kunde

Flere av våre kunder blir nå kontaktet av banken med beskjed om at vi trenger ny legitimasjon. Årsaken er at vi må oppdatere vår dokumentasjon på kundens identitet i vårt arkiv. Du må derfor være forberedt på å svare på spørsmål og fremlegge gyldig legitimasjon.

Som bank må vi kunne dokumentere overfor myndighetene at vi gjennomfører nødvendige kundetiltak av alle våre kunder.

Noe du lurer på?

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men formålet er å forhindre økonomisk kriminalitet i møte med den digitale utviklingen. I henhold til reglene for BankID må banken gjennomføre kontroll av pass for alle som har eller skal ha BankID.

Vi anbefaler at kundene legitimerer seg med pass. Med pass mener vi: norsk pass, utenlandsk pass, norsk utlendingspass og norsk reisebevis for flyktninger.

Du trenger ikke pass for å være kunde, men vi må ha en gyldig legitimasjon. Har du ikke pass kan du for eksempel vise førerkort eller bankkort med bilde fra en annen bank. For å få BankID er det krav om at du viser pass.

Barn og ungdom som disponerer egen konto må legitimere seg. For mindreårige mellom 6 og 12 år kan foresatte legitimere barnet med barnets legitimasjon og egen legitimasjon (barnet trenger da ikke å møte fysisk i banken).

Legitimasjonen må være gyldig på det tidspunktet den legges frem for banken. 

Ungdom mellom 13 og 17 år må møte fysisk i banken med gyldig legitimasjon.

Skal du ha BankID må du ifølge norsk regelverk legitimere deg med pass. Blir du kontaktet må du derfor komme innom banken med gyldig pass hvis du fortsatt ønsker å bruke BankID fra vår bank.

Dersom du bor et annet sted i Norge kan du møte ved et annet SpareBank 1-kontor. Oppholder du deg utenlands må du ta kontakt med banken.

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres  jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år.

Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens bli at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.