Verge oppnevnt av Statsforvalteren

Er du oppnevnt som verge for en person? Her finner du svar på de vanligste bankrelaterte spørsmålene.


Ungdom med bankkort med stort bankkort i bakgrunnen. Illustrasjon.

Statsforvalteren kan opprette vergemål etter begjæring fra nære slektninger, lege, fra personen selv eller på Statsforvalteren eget initiativ dersom embetet får melding om behovet fra andre.
 

Vil du vite mer om vergerollen? 

På vergemål.no finner du alt du trenger å vite om vergerollen, både for voksne og mindreårige. 

Statsforvalteren utsteder en vergefullmakt til deg som verge. Ta med denne fullmakten samt gyldig legitimasjon, og kom innom et av våre kontor for å bestille nye produkter til den du er verge for.

Skal personen under vergemål disponere noe selv? F.eks. ha eget bankkort? Da må vedkommende bli med deg til banken og legitimere seg.

Vi gjør oppmerksom på at den som er under vergemål fritt kan disponere egne kontoer med mindre noe annet fremkommer av vergefullmakten.

Merk: Både verge og den som er under vergemål må være kunde hos oss.

Er du ikke allerede kunde? Da kan det ordnes her:

Du kan sende melding i nettbanken til vårt kundesenter med de endringene som skal gjøres. Logg inn og send melding i nettbanken.

Skal du opprette AvtaleGiro for den som er under vergemål? Vi kan hjelpe deg med dette også om du sender fra kontonummer og til kontonummer, KID-nummer og navn på betalingsmottaker via melding i nettbanken. Vi gjør oppmerksom på at personen under vergemål må være disponent på konto.

Dersom ikke annet er avtalt, sendes årsoppgaver, kundemeldinger og kontoutskrifter til kontoeiers postadresse eller nettbank.

Dersom du er disponent, finner du kontoutskrifter i nettbanken ved å klikke på den aktuelle kontoen, velg «Informasjon» og klikk deretter på «Kontoutskrift».

Dersom en mindreårig asylsøker ønsker bankkonto og kort, må vergen være registrert som kunde hos oss. Når du har mottatt vergefullmakten fra Statsforvalteren, kan du bestille Bankpakke for ungdom i nettbanken. Legg ved vergefullmakten.

Når Bankpakke for ungdom er signert av verge, vil den mindreårige bli bedt om å komme innom et av våre kontor med følgende dokumentasjon:

  • Pass eller reisebevis for flyktninger som har bilde, passnummer, hvem det er utstedt av og dato for utstedelse.
  • Norsk fødselsnummer eller D-nummer
  • Kopi av oppholdstillatelsen 

Ungdom over 15 år kan ordne dette selv ved å komme i banken med samme type dokumentasjon som nevnt over her.

Er du ikke allerede kunde? Da kan det ordnes her:

Statsforvalteren må utstede en bekreftelse på at vergeforholdet skal opphøre. Du kan enten sende oss en melding via nettbanken hvor du laster opp bekreftelsen, eller ta med fullmakten og komme innom et av våre kontor for å avslutte vergemål. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }