• Ja, dine eFaktura-avtaler vises i alle norske nettbanker som er registrert på deg.
    Når fakturaen er betalt, finner du informasjon om betalingen i den nettbanken
    du har betalt regningen i.