Hva er bankkode?

Bankkode brukes i noen land som ikke har IBAN. Koden er forskjellig fra land til land, og bør brukes sammen med BIC i disse landene:

Land Bankkode
USA:
Canada:
Sør-Afrika:
Australia:
New Zealand:
Hong Kong:
FW + 9 tall (kalles Routingnumber, ABA eller Fedwire)
CC + 9 tall (kalles Clearing code)
ZA + 6 tall
AU + 6 tall
NZ + 6 tall
HK + 3 tall