• Når du betaler en regning i nettbanken, kan du velge om det skal være en fast betaling og hvor ofte den skal trekkes.