Ved avskiltingsbegjæring, hvordan fungerer forsikringen?

Dersom kjøretøyet ditt ikke har blitt EU-godkjent innen fristen eller forsikringen ikke er i orden, vil du kunne motta en avskiltingsbegjæring fra Statens vegvesen. Det betyr i praksis at kjøretøyet ditt blir avregistrert og det blir ilagt bruksforbud. 

Hvis du ikke ordner opp vil du når som helst kunne bli stoppet av politiet, tollvesenet eller vegvesenet. De vil dermed inndra skiltene dine og sende de til oppbevaring på en trafikkstasjon. Om kjøretøyet ditt ble avskiltet på grunn av ilagt bruksforbud, må du betale et gebyr før du kan hente ut skiltene hos trafikkstasjonen.

Når Statens Vegvesen mottar melding om avregistrering vil forsikringsselskapet ditt automatisk motta en melding om dette, og forsikringen din avsluttes automatisk fra denne datoen.
 

Ikke betalt forsikring
Dersom du ikke betaler forsikringen vil forsikringsselskapet avslutte forsikringen. Det vil også gå ut en melding til Statens Vegvesen om at kjøretøyet ikke er forsikret, som vil sende ut en avskiltingsbegjæring på kjøretøyet. Du vil også begynne å få dagbøter fra Trafikkforsikringsforeningen. 
 

Levere skilter/avregistrere selv
Har du fått en avskiltingsbegjæring fra Statens vegvesen må du avregistrere bilen. Tidligere måtte du levere skiltene til en trafikkstasjon, men nå kan du avregistrere bilen uten å levere skiltene. For å kunne registrere bilen tilbake må du rette opp i grunnen for avskiltningsbegjæringen. 

Hvis kjøretøyet kun er i bruk deler av året, kan du velge å avskilte kjøretøyet for å unngå å betale forsikring og trafikkforsikringsavgift (veiavgift) i perioden kjøretøyet ikke er i bruk. Da kan du avregistrere bilen på vegvesen.no så lenge du selv ønsker. Om du fremdeles ønsker forsikring mot brann og tyveri tilbyr vi lagringsforsikring.
 

Flytte avskiltet kjøretøy
Dersom du har avskiltet kjøretøyet, men likevel ønsker å flytte bilen (for eksempel til verksted for EU-kontroll), kan du bestille prøveskilter av Statens vegvesen. Da er ansvarsforsikring inkludert i dagsprisen du betaler.