Dekker forsikringen museskader på bilen?

Får du besøk av gnagere som mus eller rotter, er du dekket for skadene de gjør på bilen din. Både kasko og toppkasko dekker museskader på bilen dersom det er tilfeldig og uforutsett. Det er ikke bonustap på slike skader, men du må betale egenandel ved bruk av forsikringen.