Hva er førsterisiko-forsikring?

Førsterisiko er en forsikringsform som innebærer at du selv velger forsikringssummen på det du forsikrer. Det betyr at erstatningen er begrenset til summen som står i forsikringsavtalen. Ved skade vil du aldri få erstattet mer enn forsikringssummen, selv om verdien på det du forsikret kan ha økt i mellomtiden. Førsterisikoforsikring benyttes gjerne på bygninger i dårlig stand, og er ikke vanlig på boliger og hytter som er normalt godt vedlikeholdt. 

Motsatsen til førsterisikoforsikring er fullverdiforsikring. Har du et fullverdiforsikret hus eller hytte betyr det at du til enhver tid er forsikret for et beløp som dekker kostnadene ved å bygge et tilsvarende hus eller hytte.