• Har du fått glasskade eller steinsprut er det ingen egenandel dersom nåværende glassrute kan repareres, men erstatningen er begrenset til 1000 kroner. Dersom glassruten må skiftes ut med en helt ny rute må du betale egenandel.

  Hvilket verksted skal jeg bruke?
  Her finner du nærmeste glassverksted. Kontakt verkstedet direkte for bestilling av time. Verkstedet ordner alt det praktiske (skademelding og evt. egenandel) med forsikringen.

  Du kan også ringe oss på (+47 915) 02300 for bestilling av reparasjon. Du blir satt direkte over til våre samarbeidspartnere fra telefonmenyen.

  Greit å tenke på

  I alle våre forsikringer som har kasko, del-/minikasko, inngår reparasjon av glasskade.
  Reparasjon eller skifte av rute går ikke utover bonus du har opptjent.