Dekker husforsikringen ansvar?

Vi tilbyr to forskjellige husforsikringer; standard og topp. Begge disse inkluderer en ansvarsforsikring som dekker ditt rettslige erstatningsansvar (kalt huseieransvaret) ved skade på andre personer eller ting på eiendommen din. Huseieransvaret innebærer at du som huseier kan bli ansvarlig ved for eksempel at:

  • Snø og is raser ned fra taket ditt og treffer en person som blir skadet. 
  • Trefelling i hagen din fører til skade på naboens båt.