• Innbo er ting du eier og bruker hjemme, og som du ofte tar med deg når du flytter. Ting som står lagret i kjeller, loft og garasje regnes også som innbo.