Hva er ulykkesdekning i reiseforsikringen?

Ulykkesdekningen er en personforsikring som gir rett til en engangsutbetaling ved død og ved 100 % varlig medisinsk invaliditet. Engangssummen følger invaliditetsgrad fastsatt av Omsorgs- og helsedepartementets sine tabeller. 

Det er en heltidsdekning (24/7) som også gjelder for familien hvis du har kjøpt familiedekning. Den dekker ulykkesskader ved utendørsaktiviteter og fritidsaktiviteter, og du er forsikret både på reise og ved hjemmeulykke. 

Engangssummen reduseres etter fylte 70, og opphører etter fylte 75 år.
 

Engangsutbetaling ved ulykke:

Hvem (alder) 100 % varig medisinsk invaliditet Død
Barn (opptil 21 år) 700.000 kr 150.000 kr
21-70 år 500.00 kr 500.000 kr
70-75 år 100.000 kr 100.000 kr
75 år og oppover Ingen utbetaling Ingen utbetaling

Se også: