Hva gjør jeg hvis sykkelen har blitt stjålet?

1. Anmeld til politiet

Anmeld tyveriet på en politistasjon. Eller direkte på politiets nettsider.

Husk å finne frem rammenummeret på sykkelen før du anmelder.

Du finner nummeret på kvitteringen eller hos Falck, hvis den er registrert der.

2. Finn frem dokumentasjon

For å hjelpe deg er dette relevant for oss:

  • Politianmeldelse
  • Kvittering på sykkel
  • Kvitteringer for eventuelle utgifter. Mangler du kvittering – kontakt butikken der du kjøpte den.

3. Kontakt oss

Ring oss på (+47) 915 02300 og meld inn tyveriet for å få erstatning. Egenandelen kan variere etter hvilken forsikring du har og om den er registrert hos Falck. Vi hjelper deg med dette.

4. Hva skjer etterpå?

Har du all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig når du kontakter oss, blir vi som oftest enige i første telefonsamtale.

Greit å tenke på

Det er leit når sykkelen blir stjålet. Her er noen tips du kan tenke på når du kjøper deg ny sykkel:

Registrer sykkelen i Bikemember, dette gir redusert egenandel. Bruk en sykkellås som er forsikringsgodkjent (FG godkjent). Lås til faste punkter på folksomme og opplyste steder.

Har du kjøpt en ekstra dyr sykkel bør du vurdere en egen sykkelforsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }