Hva er betalingsforsikring for kredittkort?

Betalingsforsikring for kredittkort hjelper deg å nedbetale 10 % av det du skylder i opptil 10 måneder dersom du blir arbeidsledig, syk eller utsatt for en ulykke. Ved kritisk sykdom eller død slettes utestående gjeld på kortet med inntil 150 000 kroner.

Forsikringen må kjøpes i løpet av de 3 første månedene etter du har bestilt kredittkort. Dette gjør du enkelt i nett- og mobilbanken under kredittkortet ditt.

Betalingsforsikringen koster 0,6 % av kortgjelden hver måned. Og du betaler bare de måneder du har gjeld på kortet.