Hva er billettforsikring som følger med LOfavør Mastercard?

Billettforsikringen dekker prisen for opptil fem underholdningsbilletter (inntil 5.000 kroner per billett og 10.000 kroner i året) i hele verden, så lenge du betaler med LOfavør Mastercard. Det er ingen egenandel ved bruk av denne forsikringen.