• Hvis barnet ikke har bankkort fra før, kan du bestille det her. Med på kjøpet følger egen sparekonto til barnet og mobilbanken Spink.

    Kortet kommer i posten i løpet av 7-10 dager.

    Bankkort for ungdom kan bestilles av de voksne i deres nettbank, via bankpakken.
    Kortet kommer i posten i løpet av 7-10 dager.