Hvordan få bankkort for ungdom?

Hvis barnet ikke har bankkort fra før, kan du bestille det her. Med på kjøpet følger egen sparekonto til barnet og mobilbanken Spink.

Kortet kommer i posten i løpet av 7-10 dager.

Bankkort for ungdom kan bestilles av de voksne i deres nettbank, via bankpakken.
Kortet kommer i posten i løpet av 7-10 dager.