Hva er akseptfristen på fastrentelån?

Akseptfrist for din signering på fastrentelån er 5 dager. Dersom 5-dagers fristen overskrides må det sendes nytt tilbud til deg pga at prisene i fastrentemarkedet stadig endres, og kan endres på kort varsel.