Hva er mellomfinansiering?

Mellomfinansiering vil si at du får lån til å kjøpe ny bolig før den gamle er solgt. Da har du i en periode lån på to boliger.

Du kan få avdragsfrihet i perioden med mellomfinansiering. Da betaler du kun renter. Når du har solgt og fått oppgjøret for den gamle boligen, avsluttes det gamle lånet. Overskuddet fra salget (egenkapitalen) flyttes over til lånet på den nye boligen, som da gjøres om til et vanlig lån.