• Mellomfinansiering vil si at du får lån til å kjøpe ny bolig før den gamle er solgt, selv om egenkapitalen er bundet opp i det gamle lånet. Ved behov kan du få avdragsfrihet i perioden med mellomfinansiering, det vil si at du kun betaler renter. 
    Les mer og søk om mellomfinansiering