Hvor kan jeg bruke SR-Bank på Google Assistent?

Foreløpig kan du bruke SR-Bank på Google Assistent på iPhone eller Android mobiltelefon. Google Home-høyttaleren antas å komme på norsk i løpet av siste halvdel av 2018.