• Nei. Foreløpig skiller ikke Google Assistent mellom hvem som bruker telefonen.

    Dersom du har åpen telefon (ikke sikret med pin-kode eller annet), mobilen er tilgjengelig for andre og de vet hvordan de kan kalle på din banktjeneste – vil andre personer kunne få oppgitt din saldo. Derfor er vår anbefaling til alle kunder å benytte sikret mobiltelefon via pin-kode, face id, eller annet. 

    Alle brukere av SR-Bank sine tjenester på Google Assistent må knytte seg opp til egne konti via BankID-pålogging. Etter dette er man autorisert for å få rask tilgang til kontoene i form av saldo, og muligheten til å overføre penger mellom egne kontoer.

    Mobiltelefonen er en personlig enhet, og det forventes at man har et bevisst forhold til hvem som har tilgang til denne. Dette sett i sammenheng med at tapspotensialet i løsningen er veldig lav, har ført til at rask tilgang uten flere lag av autentisering er prioritert opp i utviklingen.