Kan assistenten skille mellom meg og andre som bruker min telefon?

Nei. Foreløpig skiller ikke Google Assistent mellom hvem som bruker telefonen.

Dersom du har åpen telefon (ikke sikret med pin-kode eller annet), mobilen er tilgjengelig for andre og de vet hvordan de kan kalle på din banktjeneste – vil andre personer kunne få oppgitt din saldo. Derfor er vår anbefaling til alle kunder å benytte sikret mobiltelefon via pin-kode, face id, eller annet. 

Alle brukere av SR-Bank sine tjenester på Google Assistent må knytte seg opp til egne konti via BankID-pålogging. Etter dette er man autorisert for å få rask tilgang til kontoene i form av saldo, og muligheten til å overføre penger mellom egne kontoer.

Mobiltelefonen er en personlig enhet, og det forventes at man har et bevisst forhold til hvem som har tilgang til denne. Dette sett i sammenheng med at tapspotensialet i løsningen er veldig lav, har ført til at rask tilgang uten flere lag av autentisering er prioritert opp i utviklingen.