Når er fristen for innbetaling før nyttår?

29.12 er siste transaksjonsdag i 2017, så det er siste dagen du kan overføre til din BSU i år.