Hva skjer om et anbefalt fond viser seg å være i brudd med krav eller forventninger på bærekraft?

Om det avdekkes at en fondsleverandører er i brudd med retningslinjene våre for bærekraftmerking av fond, vil konsekvensen av dette avhenge av hvilken type brudd det dreier seg om.

Hvis vi oppdager at leverandører investerer i virksomheter som selv, eller gjennom enheter de kontrollerer, investerer i kontroversielle våpen, vil vi først ta det opp med leverandøren det gjelder. Vi vil følge opp at leverandøren foretar målrettede tiltak for å bringe forholdet i tråd med retningslinjene våre. Dette vil ofte skje gjennom samarbeid med andre aktører. I tilfeller der SpareBank 1 ikke vurderer forvalters tiltak som tilfredsstillende innen rimelig tid kan det være aktuelt å fjerne fondet fra listen over anbefalte fond. I ytterste konsekvens kan den enkelte bank stanse nysalg av det aktuelle fondet.

Oppdager vi at en leverandør er i brudd med én eller flere forventninger, vil leverandørens fond trekkes tilsvarende i kategori under score for negativ screening i vår ESG-merking av fond.

Se også:
Spare i fond