Hva skjer med BSU-kontoen når jeg fyller 34 år?

Fra det året du fyller 34 år kan du ikke lenger sette inn penger på din BSU-konto, men du trenger likevel ikke å avslutte den. For å få skattelette på det du har spart det året du fyller 33 år, må pengene stå på konto til over nyttår. Men dersom du har kjøpt egen bolig, og eier den helt eller delvis per 31. desember mister du retten til skattefradraget for dette året.

I tillegg beholder du din gode BSU-rente frem til det året du fyller 36. Det kan derfor være lurt å la pengene stå og godgjøre seg om du ikke behøver dem for å investere i ny bolig. Beholder du BSU etter fylte 36 år, reduseres renten til høyeste rente på ordinær sparekonto.

Du kan beholde din BSU-konto etter at du er 33 år, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

Se våre tips for sparing for deg over 34 år her