Hva er indeksfond?

Et fond kan enten følge indeks eller være aktivt forvaltet. 

Indeksfond har som mål å følge utviklingen til en referanseindeks, for eksempel Oslo Børs. Indeksforvaltning kalles ofte passiv forvaltning, siden ingen forvaltere aktivt tar stilling til hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Indeksfond har dermed lavere forvaltningshonorar enn aktivt forvaltede fond, og risikoen i fondet følger den generelle risikoen i referansemarkedet over tid.

Aktive fond har en forvalter eller et team av forvaltere som bestemmer hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Målet å gi andelseierne høyere avkastning enn referanseindeksen fondet måles mot. Alle våre fond forvaltes aktivt, med et langsiktig perspektiv.  Forvaltere og analytikere SpareBank 1 Forvaltning jobber sammen i team, og utfordrer hverandre i et tett og konstruktivt samarbeid mot ett felles mål. Grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet, og kun de selskapene som anses som de beste investeringene, tas inn i fondene.