Hvordan avslutter jeg BSU-kontoen min?

Dersom du skal bruke din BSU-konto til boligformål kan du velge mellom å forkorte løpetiden på lånet ditt, redusere boliglånstrekket hver måned, eller til å dekke fremtidige boliglånstrekk (så langt det rekker). Merk: Muligheten til å dekke fremtidige boliglånstrekk forutsetter en belåningsgrad på maks 85 %. Det vil si at du ikke har mer lån enn 85 % av boligens verdi. Avslutt BSU til boligformål her.

Dersom du ikke skal benytte din BSU-konto til boligformål kan du bryte avtalen din her. Ved å bryte BSU-avtalen din vil skattemyndighetene kreve at du tilbakebetaler det du har fått i skattelette.

Husk at du ikke kan åpne en ny BSU-konto etter at du har avsluttet den du har. Hvis du er usikker på om det er lurt å avslutte din BSU, ta kontakt med vårt kundesenter.