• BSU-konto oppretter du enkelt i nettbanken eller mobilbanken. Er du under 18 år, må kontoen åpnes av dine foreldre/verge på et av våre kontorer. Vi anbefaler ikke å spare i BSU før barnet har egen inntekt og dermed får skattefradrag for sparingen.