• Nei. Det er ulike skatteregler på gammel IPS-sparing og den nye IPS-ordningen og avtalene kan derfor ikke slås sammen.