• Ja, det er alltid en viss risiko forbundet med verdipapirer. Historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 

    Hvis du vil unngå store svingninger i løpet av spareperioden, kan det være lurt å velge rentefond i stedet for aksjefond. Rentefond vil være sikrere, men har samtidig lavere forventet avkastning. Ved langsiktig sparing i aksjefond reduseres risikoen for tap. Hvis du skal spare i 5 år eller mer, er aksjefond et smart valg selv om sparepengene kanskje vil svinge mer i verdi underveis.