• Renter av innskuddet er skattepliktig inntekt i det året rentene påløper.