• Fra du selger dine fondsandeler tar det fire til seks virkedager før du har pengene på konto