Hva er Stop loss?

Stop loss er en funksjon som du kan bruke for å automatisk selge en aksjepost hvis aksjen faller til et visst nivå. Det kan være greit å benytte en stop loss hvis du ikke har anledning til å følge aktivt med på markedet. Du kan aktivere Stop loss i aksjehandeltjenesten.